Inte Tappström 2022

Tappström avlyses* för all sjötrafik från den 27/6-3/7 2022 mellan 07.00 och 19.00

*Dvs sjötrafiken är inställd vid dessa tider.

Last Updated on 2023-04-04 by f2admin