Introduktionsblad nya medlemmar

Välkommen till Fiskarfjärdens båtklubb!

Klubben bildades 1969 och är en ideell förening. Idag är vi ungefär 300 medlemmar med ca 220 båtar i hamnen.

Med den här broschyren hoppas vi att du ska förstå vad det innebär att vara medlem i Fiskarfjärdens båtklubb FBK. För mer detaljerad information hänvisar vi till våra stadgar och ordningsregler, som du kan hitta på vår hemsida https://fbk-bat.se/

Bryggor och klubbhus hyrs av Stockholms Stad medan klubben äger bommar och bojar. I klubbhuset finns vaktlokal med kök, WC och dusch, möteslokal och förrådsutrymmen. I trädgården finns trädgårdsmöbler och möjlighet att grilla. 

Klubbens verksamhet bygger på att alla hjälps åt med alla arbeten som behöver göras för att båtarna ska kunna ligga tryggt i hamnen och så att vi alla kan njuta av hamnen och klubbhuset.

klubbhuset

Klubben har en styrelse, som ansvarar för verksamheten. Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen hör gärna av dig till valberedningen. På hemsidan ser du vilka som ingår i styrelsen och i valberedningen.

Verksamhetsåret börjar med ett årsmöte i februari/mars. Kallelse till mötet skickas via epost och läggs ut på hemsidan. Vid årsmötet väljs styrelse och frågor viktiga för klubben diskuteras. Det är också ett trevligt tillfälle att lära känna andra medlemmar. Under april månad har vi två arbetsdagar då Y-bommarna läggs i sjön, skräp rensas i området, lokalerna städas och vi fikar. Det är obligatoriskt att delta vid en av dessa dagar då klubben är en ideell förening utan anställda. Vi börjar klockan 09:00 och brukar vara klara till lunch.

Vi försöker hålla våra medlemsavgifter så låga som möjligt och uppskattar därför om du som medlem ställer upp även utanför arbetsdagarna, speciellt om du har kunskaper inom bygg och el. Andra arbeten är att underhålla bojstenar och kättingar, reparera och byta bommar m.m. Vi ansvarar också för en del underhåll av huset och marken runt hamnen såsom gräs- och buskklippning och städning utmed strandlinjen. Vi oljar även in bryggor och utemöbler. 

Under hela säsongen finns nattvakter i hamnen. Varje medlem ska gå två vaktpass per säsong, alternativt en familjevakt som då tar bägge passen den natten. Du bokar själv in dina vakter i databasen https://bas.batunionen.se. Se nedan för mer info om hur du loggar in på denna sida. Mer information om nattvakterna hittar du i ordningsreglerna.

I oktober är det dags igen för två arbetsdagar. Varje medlem väljer en dag att hjälpa till att ta upp bommarna och städa området och klubbhuset inför vintern.

Om du inte kan delta på arbetsdagarna eller inte går dina vaktpass debiteras du en extra avgift men det är viktigt att förstå att avgiften inte är ett sätt att köpa sig fri från arbetsuppgifterna. Vi behöver alla hjälpas åt för att ha en välfungerande och trivsam båtklubb. Det finns under året fler arbetstillfällen för dig som inte kunnat vara med på de ordinarie arbetsdagarna. 

Din nyckelbricka går till bryggorna och till klubbhuset. Nyckeln går till förråden och bommen. Om strömmen skulle gå medan du är ute på bryggan kan du låsa upp grinden från bryggsidan med nyckeln (dock inte låsa upp grinden från landsidan). Nyckelbrickan och nyckeln är personliga och får endast delas av familjemedlemmar boende på samma adress. Om du lånar ut din båt måste du själv vara i hamnen när de åker ut och när de kommer tillbaka.

OBS, din båt måste vara försäkrad. 

HAMNEN, FÖRTÖJNINGAR

Båtplatserna är fördelade på västra och östra bryggan, med bryggorna A-B och C-D i väster och K-L i öster. Varannan båtplats är en segelbåtplats och varannan motorbåt, för att undvika att master fastnar i varandra.

Vår klubb ligger vid en av de mest trafikerade farlederna i Mälaren, vilket medför att våra båtar utsätts för mycket svall från förbipasserande fartyg. Det är därför mycket viktigt att ha båten ordentligt förtöjd med rätt dimensionerade tampar, fjädrar och fendrar (se hemsidan). Fråga gärna någon i klubben om du är osäker på hur du bäst förtöjer din båt. Det är viktigt att hålla båten tillräckligt långt från bryggan så att den inte ens vid värsta svall kan skadas.

Det är inte tillåtet att fiska från bryggorna då det händer att fiskelinor går av och hamnar i propellrar, med stora kostnader som följd. Om du badar i hamnen så tänk på att det är svårt att se dig i vattnet och andra båtägare förväntar sig inte heller att någon simmar i hamnen. Det är heller inte tillåtet att grilla i hamnen och på bryggorna. 

Arbete på båten som resulterar i nedsmutsning av andra båtar eller av bryggorna får absolut inte förekomma.

HEMSIDAN https://fbk-bat.se/ 

Här hittar du stadgar, ordningsregler, miljöbestämmelser, datum för arbetsdagar, klubbträffar, kontaktuppgifter till styrelsen, valberedning och revisorer, m.m. Hemsida är öppen för alla.

MEDLEMSSYSTEM

Vi använder Svenska Båtunionens system BAS för medlemshantering. I databasen ändrar du dina personuppgifter och annan information om dig och din båt. Här bokar du också dina vaktpass.

Det är viktigt att du vid förändringar uppdaterar dina uppgifter så att du kan nås, både för kallelser till möten, för fakturor, för information om vaktdagar, om din båt skadas etc. 

MILJÖ

FBK har tillsammans med SBS och Sätra Varv en gemensam miljöpolicy och gemensamma miljöregler. Läs dessa och avfallshanteringsplanen och följ dem! Vi har ingen möjlighet att ta hand om privata sopor eller annat avfall. Allt avfall måste du därför ta med hem. Endast sopor som uppstår vid vaktpass får slängas i sopkärlet i förrådet på gaveln. 

FARTBEGRÄNSNING I HAMNEN

För allas trevnad och för att båtarna inte ska utsättas för skadligt svall kör vi max 3 knop innanför vågbrytarna.

FÄRSKVATTEN OCH EL

Kranar för färskvatten finns på E-bryggan och vid utgången till K/L-bryggorna. Eluttag finns i lyktstolparna. Om du behöver ladda dina batterier måste du märka upp sladden med en skylt som du finner i vaktlokalen. Elen får vara inkopplad max 2 dygn, vilket innebär att du inte får driva kylskåp eller annan utrustning under längre tid.

OM DU SÄLJER DIN BÅT

Du får inte överlåta båtplatsen till nästa ägare utan denne måste själv ansöka om båtplats hos klubbens styrelse. Klubben har nästan alltid en kö till båtplatser.

NATUREN

Klubben ligger inom ett naturreservat, vilket innebär att naturen är extra skyddsvärd. Allemansrätten gäller även här så du får plocka blommor, bär och svamp. Var dock uppmärksam på att vissa växter är fridlysta och därför inte får plockas och att det finns särskilda regler i naturreservat.

AKTIVITETER

På medlemmars initiativ anordnas ibland klubbträffar, både för att dela med sig av kunskaper inom det nautiska området, såsom förtöjningar, knopslagning, samt för att lära känna varandra. Hoppas du har möjlighet att vara med!

VINTERFÖRVARING PÅ SÄTRA VARV

Alla medlemmar i FBK och SBS är garanterade vinterplats på Sätra Varvs område (SVI) om man betalat avgiften till varvet före sista datum angivet på varvets faktura. Medlemmar i FBK och SBS betalar en reducerad avgift jämfört med externa båtägare på varvet.

Sätra Varvs Intresseförening är en egen ideell organisation med eget organisationsnummer, egen styrelse och varvschef, egna avgifter, regler mm, men som drivs av vår klubb tillsammans med Sätra Båtsällskap (SBS).
Se varvets hemsida https://satravarv.se/ med information om sjösättnings- och upptagningsdagar, ordningsregler, miljöbestämmelser, årsmöte, avgifter och annat. 

SVI drivs precis som FBK som en ideell förening där varvets funktionärer i huvudsak arbetar ideellt. Alla medlemmar måste gå vakt minst en natt per säsong och hjälper till ett förmiddags- eller eftermiddagspass den dag man själv tar upp respektive sjösätter sin båt. Därutöver finns ett s.k. obligatoriskt varvsarbete om 3-5 h per år. Båtarna tas upp med traktorvagn eller sublift (”slamkrypare”).

Via länk på hemsidan https://satravarv.se/ kommer du åt varvets databas, där du som medlem i SVI loggar in med användarnamn (mejladress eller mobilnummer) för att boka sjösättning och upptagning, vakt och obligatoriskt varvsarbete. Det är viktigt att du gör bokningarna själv, annars blir du inbokad av SVI. Det innebär risk för att du får tider som inte passar dig. 

Material för vinteruppställning kan över sommaren läggas i materialgården, märkt med SVI-nummer. Ingenting får efter sjösättning ligga kvar utanför materialgården. Detta gäller även båtar. Om du planerar arbeten på båten så att båten inte kan sjösättas före sommaren måste du därför söka plats på annat varv.

UPPSTÄLLNING

Motorbåtar ska stå på bockar som måste vara 60 cm höga. Den främre bocken får vara max 230 cm bred. Båten ska också stöttas i sidled, säkrast med fabriksgjorda bockar, till exempel Tyresö-bockar..

Segelbåtar står bäst med stöttor av modell Seaquip. Segelbåtsvaggor är inte tillåtna.

Du ska själv medföra pallningsvirke i tillräcklig omfattning. Ta hellre med för mycket virke än för lite! 

sattra-varv-svi-flygfotogo

Se vidare varvets hemsida https://satravarv.se/

Last Updated on 2024-06-27 by Johan Bengtsson