Information för nya medlemmar

Välkommen till Fiskarfjärdens båtklubb!

Infomöten 2024

Som ny medlem kommer du att bjudas in till en obligatorisk informationsträff. Den tar max 45 min och hålls i klubbhuset, andra våningen.

Datum för informationsmöten för nya medlemmar är ännu inte fastslagna. Nya medlemmar kallas till möten via e-post och du kan även hitta datum för dessa möten i kalendern på hemsidan.

Via länken nedan hittar du vår informationsbroschyr som innehåller information främst riktat till nya medlemmar. Denna komplettar informationen som ges på infoträffen.

Last Updated on 2024-03-24 by Johan Bengtsson