Medlemsinformation

Allmänt

Av juridiska skäl ställer vi kravet på att båtägaren personligen har det fulla ansvaret för båten.

Styrelsen kan, när den anser att behovet finns, kräva besiktning av medlems eller blivande medlems båt.

Personer utanför familjen äger inte utan medlems närvaro rätt att beträda eller nyttja klubbens anläggning. I händelse av flera ägare av en båt är det enklast att en av delägarna tecknar ett passivt medlemskap för att därmed kunna kvittera ut egna nycklar/nyckelbricka.

Ansvarsförsäkring för båten (för skada på annans egendom) är ett absolut krav. Utnyttjande av försäkringen kan bli aktuellt om förtöjningen lossnar, andra båtar eller bryggor skadas av din båt, eller skador vid vinteruppläggning.

Arbetsplikt för städning och bomiläggning/upptagning (en lördag fm. på våren och en på hösten), samt vaktplikt (två nätter i hamnen) gäller.

Last Updated on 2024-04-13 by f2admin