Mer svall än vanligt i hamnen

Filmsnutt som visar hur vissa av FBK’s båtar uppför sig när bogserbåten Tug passerade mot Sötälje.

De med akter utåt (K-L bryggan klarar sig bättre).

Det syns hur viktigt det är att alltid förtöja för storm även om det oftast är lugnt.

Tug är inte ensam om att riva sjö!
Ibland är det MälarViktoria, ibland Lux osv.

(via vaktchefen Björn)

Last Updated on 2023-09-16 by f2admin