Klubbhuset

klubbhus

Fiskarfjärdens Båtklubb hyr sedan 1970 det vackra huset ”Sjövillan” som ligger vid vattnet alldeles intill båthamnen. Husets bottenvåning rymmer vaktlokal, dusch och toalett samt förråd. Mellanvåningen har samlingslokal som användes för klubbmöten och kursverksamhet. Där finns också ett kök.

Våningen kan lånas av medlemmar för evenemang och tillställningar. Förfrågan ställs till sekreteraren.  I övervåningen finns ett kontor och vindsutrymmen.

Huset beskrives av Stockholms Stadsmuseum i en inventering från 1961 som:

”Tvåvånings, knuttimrad, panelad byggnad med inklädda knutar och inredd vindsvåning. Huset är gråmålat med bruna fönsteromfattningar. Fyrdelade, kvadratiska fönster. Ingång till övervåningen  medelst utanpåliggande trappa mitt på långsidan”. Byggåret är 1840 och huset blev utvändigt renoverat c:a 1980. Sjövillan hörde förr i tiden till Skärholmens Gård och hyrdes ut till välbärgade Stockholms- familjer.

Vaktlokalen på bottenvåningen fyller flera syften och alla får nyttja den. Observera dock att under vakttider i första hand är till för vakterna. Självklart får du gå på toaletten, men respektera att lokalen då är en arbetsplats för vakterna.

Kylskåpet på bottenvåningen är i första hand till för nattvakterna. Varor som behöver vara kvar i kylen några dagar skall varav märkta med namn, datum och telefonnummer, annars slängs de.

Alla måste ta med sig sina egna sopor från klubbområdet. Vid medlemmars aktiviteter i och vid klubbhuset är det den som står för bokningen som har ansvaret. Flaskor och andra sopor ska inte ligga kvar i eller utanför klubbhuset. Sopor får absolut inte slängas i de allmänna kärlen längs med Strandstigen, för de är till för allmänheten. Klubben har heller ingen möjlighet att skaffa en sopcontainer. Respektera detta och låt oss påminna varandra. Det är inte styrelsens uppgift att städa efter medlemmar.

Last Updated on 2023-03-30 by f2admin