Förtöjning av båten

Det är viktigt att förtöja för storm och svall. Det kan se lugnt ut just nu, men skenet bedrar.


Nyttigt med några nautiska knop

Last Updated on 2023-09-16 by f2admin