Länkar

Länk till FBK medlemsregister 

Bokning sjösättnings-/upptagningsdag SVI 

Sätra varv (SVI)

( Boka sjösättning 20xx – Sättra Varf )

FBK på facebook


Knopar & onlineutbildning för förarintyg

Skärholmens Gård

Gästhamnar, klubbholmar och naturhamnar i Mälaren.

SSRS Sjöräddningssällskapet 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund

Skärgårdsstiftelsen

Svenska Båtunionen

Svenska Båtunionens Hamnhandbok

Archipelago.nu

Svenska kryssarklubben

Fendern.se

Sjöfartsverket 

Köpa/sälja båt? 
Tips från försäkringsbolaget Svenska Sjö.

Last Updated on 2022-10-14 by f2admin