Länkar

Länk till FBK medlemsregister 
OBS! Länken öppnas inte om du kör via comhem

Bokning sjösättnings-/upptagningsdag SVI 
OBS! Länken öppnas inte om du kör via comhem

Sätra varv (SVI)

FBK på facebook


Knopar & onlineutbildning för förarintyg

Skärholmens Gård

Gästhamnar, klubbholmar och naturhamnar i Mälaren.

SSRS Sjöräddningssällskapet 

Saltsjön-Mälarens Båtförbund

Skärgårdsstiftelsen

Svenska Båtunionen

Archipelago.nu

Svenska kryssarklubben

Fendern.se

Sjöfartsverket 

Köpa/sälja båt? 
Tips från försäkringsbolaget Svenska Sjö.

Last Updated on 2021-10-07 by f2admin