Databas med medlemsregister

Vår databas

I vår databas bas.batunionen.se lagrar vi båt- och kontaktinformation till medlemmar som underlag för fakturor, vakttjänstgöring och för annan information. Information från klubben går ut med email eller SMS så det är viktigt att du som medlem håller denna information uppdaterad.

Inloggning för att se och uppdatera uppgifter hittar ni på denna länk. bas.batunionen.se

Vi skyddar din information (t ex cookies) enligt reglerna för den personliga integriteten (GDPR).
Hur det fungerar kan du läsa här nedan. Du godkänner policyn genom att använda webbplatsen.

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur alla företag & föreningar i Sverige och EU får behandla personuppgifter.

Klubben lagrar följande personuppgifter i sitt medlemsregister för att kunna kontakta medlemmar vid behov samt för att kunna hantera medlemsavgifter:

– Förnamn och efternamn – Postadress – Telefonnummer – Epostadresser – Personnummer – Försäkringsnummer för båtförsäkring

Då Fiskarfjärdens båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen så delar vi med oss av våra medlemsuppgifter till dem för att medlemmar skall få tidningen Båtliv. Deras personuppgiftspolicy finner ni här. Personuppgifter delges även Sätra Varv (SVI).

I övrigt delar vi inte med oss av personuppgifter till annan part.

Våra bryggor är kameraövervakade med syfte att höja säkerheten för medlemmarna och medlemmarnas båtar. Inspelningar lagras i 30 dagar och endast ett fåtal personer i klubbens styrelse, som är införstådda med hur inspelat material får hanteras, har tillgång till detta.

Last Updated on 2024-04-13 by f2admin