Allmänt

Klubben upplåter hamnplatser för förvaring av privata båtar säsongsvis från 16/4 till 31/10, enligt villkor som anges i klubbens stadgar och ordningsregler.

Endast enstaka övernattningar i båt är tillåten.

Alla båtar i hamnen skall ha gällande båtansvarsförsäkring med försäkringsnumret registrerat i medlemsregistret.

Båtägare är skyldig att förtöja båten så att den med säkerhet ligger kvar även i hårt väder.

Varje medlem med båt är skyldig att gå nattvakt och delta vid en arbetsdag på hösten och en på våren.

Miljön måste beaktas. Klubbens miljöregler återfinns under rubriken miljö.

Hamnen ligger söder om Fiskarfjärden i Mälaren nedanför Skärholmens Gård och har plats för ca 220 båtar. Klubben disponerar även vinterplatser vid Sätra Varv.


Fiskarfjärdens båtklubb har blivit certifierade av försäkringsbolaget if som säker hamn vilket ger medlemmarna rabatt på försäkringar hos dem.

Klicka här för mer information om säker hamn.

hamnen

Snart börjar sommaren!,

Last Updated on 2024-03-06 by f2admin