Lediga båtplatser!

Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK) är en allmännyttig ideell förening med ändamålet att främja båtsport och båtliv i Skärholmens närområde. Verksamheten består i att organisera och sköta en båthamn för klubbens medlemmar.

För 2024 finns det än så länge flera lediga båtplatser!

Klubben erbjuder medlemskap och båtplats mot en säsongsavgift och mot att medlemmen deltar i hamnens skötsel på gemensamma arbetsdagar vår och höst då bland annat bommar läggs i och tas upp och området runt hamnen och klubbhuset städas. Vidare ska alla medlemmar gå nattvakt två gånger per säsong.

Klubben är öppen för allmänheten och alla sökande som accepterat klubbens stadgar och ordningsregler antas som medlemmar. Det är den individuella klubbmedlemmens ansvar att sätta sig in i, förstå och följa klubbens ordningsregler och andra anvisningar. Ofta är det typ av båt som avgör om det finns ledig hamnplats.

Båtklubbens medlemmar kan mot särskild avgift vinterförvara sina båtar på Sätra Varv. Ansökan om vinterförvaring görs till FBK hamnkapten. Varvet är en egen ideell organisation och båtägarna måste på motsvarande sätt som i båtklubben utföra nattvaktstjänst, obligatoriskt varvsarbete samt att delta vid egen båts sjö- och torrsättning.

Vi har sidor för följande språk: engelska, spanska, polska.

Förutom dessa tre sidor, går det att få fram en ≈ översättning av varje FBK sida på

  • arabiska
  • engelska
  • polska
  • spanska
  • turkiska

Översättningen får man fram när man väljer den oranga knappen [Translate] längst ned.

Om det finns oklarheter om vad som helst på vår FBK websida mejla webadmin@fbk-bat.se.


Vi skyddar din information (t ex cookies) enligt reglerna för den personliga integriteten (GDPR).
Användaren godkänner policyn genom att använda webbplatsen.

På vår sida Personuppgifter (sekretesspolicy) kan du läsa mer.

.

Senast uppdat.: 2024-05-23 09:12

.

Last Updated on 2024-05-17 by f2admin