Försäkringar

Privat ansvarsförsäkring för båten (för skada på din egen och annans egendom) är ett absolut krav. Utnyttjande av försäkringen kan bli aktuellt om förtöjningen lossnar, andra båtar eller bryggor skadas av din båt, eller skador vid vinteruppläggning.

Fiskarfjärdens båtklubb har en klubbförsäkring i bolaget Svenska Sjö. Det innebär att du som medlen är försäkrad när du går nattvakt eller utför andra uppdrag i klubbens tjänst. Försäkringsskyddet gäller även externa nattvakter som ersätter klubbmedlemmar under förutsättning att de skriver in sig i vaktloggen vid passets början.

Den som skadas vid olycksfall under uppdraget ska gå in på Svenska Sjös hemsida https://svenskasjo.se/wp-content/uploads/olycksfall_batklubb_skadeanm-1.pdf där en blankett på 2 sidor för skadeanmälan finns. Den ska fyllas i och i pappersform lämnas till styrelsen, som skriver under och skickar den vidare till försäkringsbolaget.

Försäkringsrabatter

Medlemmar i Fiskarfjärdens båtklubb erbjuds rabatter på båtförsäkringar hos If och Svenska Sjö.

A.

saker_hamn_130x130

Säker Hamn är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Med båten i en säker hamn får du en trygg båtplats och upp till 10 % rabatt på båtförsäkringen.

Uppge att ni är medlem i Fiskarfjärdens båtklubb och hänvisa till Säker hamn vid teckning av försäkring.

[Anm. 2021 var det 25% rabatt. If hade då ett erbjudande.]

B.

Kampanj & tävling! Just nu 20% rabatt vid nyteckning av båtförsäkring och chans att vinna gummibåt.
Svenska Sjö kampanj Fram till och med 2023-04-01 .

Last Updated on 2023-04-11 by f2admin