Vaktinformation

1. Aktuellt för säsongen 2023

Hej medlem med båtplats i Fiskarfjärdens Båtklubb.

Dags att boka vaktpass i hamnen 2023.
2 vakter per medlem eller 1 familjevakt.
Logga in i vårt register på fbk.batdata.se

Ny medlem måste gå 2 enkelvakter & medlem som gått minst 1 pass i hamnen tidigare kan boka familjevakt.

Efter 2023-04-30 blir man tilldelad 2 enkelvakter & får ej ändra dag(ar).

Om ni vid bokning råkar välja fel så kontakta mig omgående så tar jag bort det felaktiga.

All vidare info här:
– Del 2 (Vad som gäller)
Ordningsregler för FBK

Mvh Björn Lindelöf
Vaktchef Fiskarfjärdens båtklubb

2. Vad som gäller

Båtägare med båtplatsavtal är skyldiga att genomföra vakttjänstgöring i hamnen varje år. 

Två “enkelvakter” eller en “familjevakt”. Nya medlemmar måste gå minst en enkelvakt innan familjevakt får bokas. Medlemmen bemannar då båda vakterna under samma pass.

*Utebliven vakttjänstgöring debiteras 1600kr/vakt (familjevakt 3200kr).

Vidare kan medlem uteslutas, se stadgar för FBK §4.

Vaktinstruktioner finns publicerade i vaktlokalen samt finns bifogade i påminnelse om vakt via epost eller sms.

Vid frågor kontakta vaktchef@fbk-bat.se. Om ni saknar mail så lämna meddelande +kontaktuppgifter i klubbens brevlåda så återkommer någon i styrelsen.

Bokning av vakt gör ni i medlemsregistret genom att logga in via denna länk (fbk.batdata.se)

Vakt bokar ni själva på https://fbk.batdata.se eller på någon av arbetsdagarna. Se https://www.fbk-bat.se/kommande-aktiviteter-kalender.
https://fbk.batdata.se finns lista på medlemmar som eventuellt kan ta extra pass mot ersättning.

Last Updated on 2023-03-14 by f2admin