Vaktinformation

Båtägare med båtplatsavtal är skyldiga att genomföra vakttjänstgöring i hamnen varje år. 

Två “enkelvakter” eller en “familjevakt”. Nya medlemmar måste gå minst en enkelvakt innan familjevakt får bokas. Medlemmen bemannar då båda vakterna under samma pass.

*Utebliven vakttjänstgöring debiteras 1600kr/vakt (familjevakt 3200kr).

Vidare kan medlem uteslutas, se stadgar för FBK §4.

Vaktinstruktioner finns publicerade i vaktlokalen samt finns bifogade i påminnelse om vakt via epost eller sms.

Vid frågor kontakta vaktchef@fbk-bat.se. Om ni saknar mail så lämna meddelande +kontaktuppgifter i klubbens brevlåda så återkommer någon i styrelsen.

Bokning av vakt gör ni i medlemsregistret genom att logga in via denna länk (fbk.batdata.se)

Vakt bokar ni själva på https://fbk.batdata.se eller på någon av arbetsdagarna. Se https://www.fbk-bat.se/kommande-aktiviteter-kalender.
https://fbk.batdata.se finns lista på medlemmar som eventuellt kan ta extra pass mot ersättning.

Last Updated on 2022-03-14 by bjornlindelof