Vaktinformation

Alla båtägare med båtplatsavtal är skyldiga att genomföra vakttjänst i hamnen varje år. Vakttjänst kan fullgöras som enkelvakt eller familjevakt. Ny medlem måste gå minst en enkelvakt, tillsammans med någon annan mer erfaren medlem, innan familjevakt kan bokas. Familjevakten består av två personer ur samma familj.  

Utebliven vakttjänstgöring debiteras med 1600kr/vakt (familjevakt 3200kr). Vidare kan medlem uteslutas, se stadgar för FBK §4. 

Vaktinstruktion finns publicerad i vaktlokalen samt bifogas i påminnelsen om vakttjänst, via epost eller sms. 

Vid frågor kontakta vaktchef@fbk-bat.se. Om ni saknar email så lämna meddelande och kontaktuppgifter i klubbens brevlåda så återkommer någon i styrelsen med svar.

Bokning av vakt gör ni i medlemsregistret genom att logga in på fbk.batdata.se eller på någon av arbetsdagarna. Se Kommande aktiviteter – Kalender.

På https://fbk.batdata.se finns lista på medlemmar som eventuellt kan ta extra pass mot ersättning. 

Aktuellt för säsongen 2024 FBK går över till BAS Båtunionens Administrativa System.

Mail skickas ut när vaktbokningen öppnas!

Boka ditt vaktpass 2023 genom att logga in i vårt register på … Efter 2023-04-30 blir Du tilldelad två enkelvakter och får ej ändra dag(ar). 

Om Du vid bokning råkar välja fel så kontakta vaktchefen omgående som ändrar det felaktiga. 

Se vidare Ordningsregler för FBK 

Mvh Björn Lindelöf
Vaktchef Fiskarfjärdens båtklubb 

Vaktlokalen och pentryt 

Vaktlokalen är under vakttider i första hand till för vakterna. Andra får använda toaletten men lokalen är en arbetsplats för vakterna. 

Kylskåpet är i första hand till för nattvakterna. Varor som behöver vara kvar i kylen några dagar skall vara märkta med namn, datum och telefonnummer, annars slängs de. 

Alla måste alltid ta med sig sina egna sopor från klubbhuset och klubbområdet. Sopor får inte slängas i de allmänna kärlen längs med Strandstigen eftersom de endast är till för allmänheten utanför klubben. Klubben vill av flera skäl inte ställa ut en sopcontainer. Respektera detta och låt oss påminna varandra. Det är inte styrelsens uppgift att städa efter medlemmar.  →Kolla vad som gäller för vaktlokalen!

Last Updated on 2024-04-06 by B-ware