Bli medlem i FBK

Välkommen att bli medlem i Fiskarfjärdens båtklubb!

Klubben erbjuder medlemskap och båtplats mot en avgift som beror på båtens storlek. Det är varje medlems ansvar att sätta sig in i, förstå och följa klubbens ordningsregler och andra anvisningar. I reglerna framgår att det är obligatoriskt att delta i hamnens skötsel på gemensamma arbetsdagar vår och höst då bland annat bommar läggs i och tas upp. Vidare ska alla medlemmar gå nattvakt två gånger per säsong.

Länk till medlemsavgifter

Länk till ordningsregler (flera språk)

Länk till miljöbestämmelser

Klicka på denna länk för att komma till Medlems- och båtplatsansökan.

Obligatoriskt informationsmöte

Som ny medlem bjuds du/kallas till en obligatorisk informationsträff som tar ca 45 min och hålls i klubbhuset, andra våningen. Du kallas via e-post men kan även hitta datum i kalendern på hemsidan. Vid eller efter mötet och då avgifterna är betalda får du dina nycklar och din hamnplats.

Nästa informationsmöte är 2024-… 18.00

Via länken nedan hittar du vår informationsblad som innehåller information främst riktat till nya medlemmar. Denna kompletterar informationen som ges på infoträffen.

Vinterförvaring

Medlemmar i FBK kan mot särskild avgift vinterförvara sina båtar på Sätra Varv. Ansökan om vinterförvaring görs till FBK hamnkapten. Varvet är en egen ideell organisation och båtägarna måste på motsvarande sätt som i båtklubben utföra nattvaktstjänst, obligatoriskt varvsarbete samt att delta vid egen båts sjö- och torrsättning.

Introduktionsblad nya medlemmar – Fiskarfjärdens Båtklubb

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Fiskarfjärdens båtklubb

Last Updated on 2024-06-27 by Johan Bengtsson