Sjösäkerhet

Gör din egen båtkontroll

A.
Svenska Båtunionen lanserar en ny webbaserad checklista för att underlätta för dig som båtägare att utföra en säkerhetskontroll på din båt.
Materialet är framtaget av en grupp erfarna båtägare och tidigare besiktningsmän för båtar.

Gör en egen säkerhetskontroll för din båt, så du inte glömmer något viktigt när du ska ut på sjön.

B.
Så här gör du, steg för steg

Starta här på SBUs hemsida – egen säkerhetskontroll

  1. Välj din båttyp som du vill kontrollera
    (På sidan välj din båttyp för att kunna börja en säkerhetskontroll.)

  2. På sidan för båttyp finns det dem viktigaste punkterna att kontrollera. (3 kategorier: Kontrollera varje båttur – – Kontrollera månatligen – – Kontrollera årligen)

  3. Du kan även använda SBUs pdf med plats för dina anteckningar. (På samma sida, välj “Starta ny säkerhetskontroll”, som kan skrivas ut och sparas.)

C.
Se även:
Svenska Båtunionens ställningstaganden om sjösäkerhet

•	Sjösäkerhetswebbinarium 2022
•	Flytväst
•	Säker båt
•	Egen säkerhetskontroll
•	Säker utrustning
•	Säker hamn
•	Statistik sjösäkerhet
•	Om olyckan är framme
•	Navigationsutbildning

D.
Statistik som Svenska Båtunionen har sammanställt

Årligen omkommer 20-25 personer i fritidbåtsrelaterade olyckor. Det är ungefär lika många som omkommer i cykelolyckor på land.

Det flesta drunknar då de faller överbord eller kantrar med en liten båt.

Många omkommer också vid hopp mellan båt och brygga eller ramlar i sjön på väg till eller ifrån båten.

Mer än 9 av 10 som omkommer i båtolyckor är män som vanligen är i 60- eller 70-årsåldern.

6 av 10 har druckit alkohol.

Majoriteten av de som omkommer är ensamma ombord på båten.

Ungefär en tredjedel av de som omkommer i båtolyckor gör det i samband med fiske.

De flesta dödsolyckorna inträffar på insjöar, i lugnt väder och nära land.

Kallt vatten och stort avstånd till land är faktorer som gör att man inte klarar sig trots flytväst. Dock visar analyser under flera år att ungefär hälften av de som drunknat hade haft en chans att klara sig om de haft flytväst. Hade de dessutom hade haft möjlighet att larma hade chansen att klara sig ökat ytterligare. Nästan årligen är det någon eller några som blir räddade tack vara att de har en vattenskyddad mobiltelefon och kan använda den när de hamnat i vattnet.

Flytväst för alla! Foto Marcus Lundstedt/Scandinav.

E.
Något positivt

Nästan inga barn eller ungdomar omkommer i fritidsbåtsolyckor.

Omkring 6 av 10 av alla människor som är ute med fritidsbåt har flytväst på sig.

Småbarn använder nästan alltid flytväst. Ungdomar är också flitiga flytvästanvändare.

Kvinnor är bättre än män på att använda flytväst.

Seglare har oftare flytväst än de med motorbåt och det kan ju motiveras av att seglarna oftare rör sig på däck under färd.

Sverigemästare i flytvästanvändning är de som åker Göta Kanal.

Källa: Transportstyrelsens högsäsongsmätningar som utfördes under åren 2012-2017. Tusentals båtbesättningar studerades under en lördag mitt i juli på flera platser runt om kusten, i Göta Kanal och Mälaren.
Statistik sjösäkerhet – Svenska Båtunionen

Last Updated on 2024-04-29 by f2admin