Så tankar du din båt säkert

Miljön i våra insjöar är särskilt känslig och som båtägare är du bara en gäst i våra sjöar.

Grunda och skyddade vikar är havets barnkammare för många fiskarter och smådjur, som i sin tur är mat för fåglar och större fiskar.

I samma vikar väljer vi ofta att anlägga småbåtshamnar, livet i havet är starkt beroende av livet längs med kusterna. 

Sedimentundersökningar i småbåtshamnar har visat att halterna av farliga ämnen från båtbottenfärger och andra kemikalier ökar under båtsäsongen. Därför finns det även skäl att tro att samma sak sker i våra naturhamnar.

 Tänk därför på att inte släppa något överbord som skadar djur och natur.

 Allemansrättens mantra: ”Inte Störa, Inte Förstöra” är bra ledord. 

Mälaren är en vattentäkt som förser oss med dricksvatten (kolla här:  Vattentäkt – Stockholm Vatten och Avfall), så därför är det extra viktigt för dig som är medlem i Fiskarfjärdens båtklubb att värna om miljön och följa våra miljöföreskrifter.

Att veta hur du tankar din båt säkert är viktigt för att bidra till minst möjliga miljöpåverkan men inte minst för din egen och andras säkerhet.

Så tankar du din fritidsbåt säkert:

1. Stäng av alla tändkällor innan tankningen. Släck cigaretter, stäng av värmare, gasol och andra öppna lågor. Slå också av huvudströmbrytaren, det räcker inte med bara tändningen. Motorrumsfläkten ska vara påslagen för att få bort giftig ånga under hela tankningen.

2. Ingen ska finnas ombord på båten när den tankas, för att ni lättare ska kunna söka skydd vid en olycka.

3. Kontrollera att det finns en brandsläckare nära till hands.

4. Se till att handtagen på bränsleslangen är jordade. Om de inte är det kan du koppla en jordad kabel till båten så att inte statisk elektricitet uppstår, vilket kan skapa en gnista.

5. Ibland sitter gamla påfyllningshål kvar utan att vara kopplade till bränslesystemet. Tankar du där fylls båten med drivmedel. Så se till att du fyller på bränslet på rätt ställe.

6. Lösa tankar ska lyftas ur båten innan du tankar. När de fylls smiter gasen ut genom påfyllningshållet. Står då tanken i båten hamnar gasen nere i skrovet.

7. Gå igenom bränslesystem två gånger per år. Kolla så att slangar och kopplingar fungerar och är täta, att det inte finns några läckor och att tanken är hel utan rostskador.

8. När du tankar din båt med medhavd bränsledunk var noga med att inte spilla bränsle i vattnet då väldigt små mängder är skadligt för miljön.

Mer information om att tanka säkert finns här: sjoraddning.se

Leo Ängeslevä 

Last Updated on 2021-10-14 by f2admin