Frivilliga medlemsaktiviteter

Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK) är en given mötesplats för oss båtfolk, ute i naturen, nya grannar.

1. Beroende på vad våra medlemmar vill gärna se att det ska finnas i klubben vill vi samordna intressen och förslag till olika båt-/ klubbaktiviteter, utflykter och mycket annat.

2. För ett tag sedan gjordes det en enkät om vilka aktiviteter medlemmar önskar sig i klubben.

– En person ville gärna anordnade grillkvällar.
– Fler medlemmar är beredda att ställa upp i tänkta grupper: 
– – Hamngrupp, 21 st
– – Husgrupp, 7 st
– – Trädgårdsgrupp, 5 st
– – Fiskegrupp, 13 st
– – Seglingsgrupp, 10 st
– – Grupp för gemensamma aktiviteter 10 st

Andra förslag är
– säkerhets- och förarutbildning samt
– gemensamma utflykter till bad- och/eller picnic-ställen. Enligt enkäten 2021

3. Även följande tas med på denna sida

– att känna till personer på klubben som har specialkunskaper inom båtlivet som kan tänka sig att ge oss råd och tips.

– att erbjuda sina ‘tjänster’ när man vill hjälpa till med något i klubben, inkl. i den administrativa eller praktiska delen av klubben.

4. Sedan är tanken att bilda en WhatsApp grupp för vidare samling av idéer och förslag. (Det ska finnas Facebook grupper för segling och båtmotorer.)

5. Vg. lämna dina idéer och förslag för frivilliga medlemsaktiviteter: webadmin@fbk-bat.se .

Nedan visas några bilder från utflykter från tidigare åren.

6. Vår systerklubb SVI har startat upp en facebook-grupp Sätra Varvs Intresseförening – facebook som har fokus på SVI varvet men där man även kan hjälpas åt med frågor om båtlivet, exv sälja samt låna grejer av varandra, tipsa om duktiga mekaniker och hålla oss uppdaterade med vad som händer på SVI varvet. Kan också vara ett bra forum för er alla om man vill byta vakt mellan varandra. Så gå gärna med i gruppen på facebook.

02
2008

15
2006

27
2014

38
2006

Last Updated on 2023-09-01 by f2admin