Slussen Södertälje 2024

Färre slussningar i Södertälje sommaren 2024

Liksom förra året kommer alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar, att få vänta längre än vanligt på grund av arbeten i slussen. Slussning kommer ske varannan timme.

Länk till Sjöfartsverkets hemsida

Visa hänsyn genom att

  • Håll behörigt avstånd till arbetspontoner
  • Håll hastigheten
  • Håll undan från dykflagga

Last Updated on 2024-04-13 by f2admin