Resultat medlemsenkäten 2021

77 medlemmar svarade på medlemsenkäten, alltså ett betydligt bättre resultat än det första försöket. Rent allmänt kan sägas att de svarande till största delen, 44 st,  är relativt nya i klubben med ett medlemsskap som är max tre år. 22 har varit medlemmar i över sex år. 62 har motorbåt medan resten är seglare (en svarande hade dock både motor- och segelbåt).

I huvudsak använder de sina båtar till dagsturer och/eller semesterturer. 13 är hängivna fiskare medan fyra använder båtarna för transporter. En uppgav under övrigt ”boende”, men jag förmodar att det avser transport till och från boendet.

Hamnen

Fråga 4

Hamnen får mycket bra betyg på den tiogradiga skalan. 76 av de svarande gav betyget 5 eller bättre. Flest, 25 stycken, gav en åtta medan 22 gav toppbetyget 10.

Fråga 5

På fråga om vad som är viktigt i hamnen blev svaren så här:

Tillgång till bojplats, 12 st.

Tillgång till bomplats, 50 st.

Tillgång till el, 37 st.

Tillgång till vatten, 38 st.

Tillgång till toatömning, 8 st.

Under övrigt stod ordning och reda, trevlig stämning, bra parkering samt säkerhet.

Förslag till förbättringar: Egen ramp (2 st), bättre vågbrytare (7 st), individuell elmätning för debitering vid elförbrukning i hamn, vattenslangar och grenkontakter, serviceplats med motorlyft och verktyg, säkrare/regelbunden el, belysning vid grind, fler parkeringar, nya båtplatsnummer (men det är väl fixat?).

Fråga 7

Även säkerheten i hamnen fick höga betyg. Endast två gav underkänt, en tvåa och en fyra på den tiogradiga skalan. 55 gav betyget åtta eller mer. 

Fråga 8

Vaktsystemet gillas också av de flesta. Även här bara två som underkände det, en trea och en fyra. 62 gav en åtta eller  mer (24 tiopoängare!).

Fråga 9/10

Trots de höga betygen fanns en hel del förslag till förändringar/förbättringar. Främst ( 11 st) efterfrågades kameraövervakning.  För långa pass, för många pass, nya vaktjackor, hårdare ordningskrav i vaktlokalen, tidigare passlut (senast kl 4), larm och bättre belysning, bom på vägen ner till klubben samt inhyrda proffsvakter var de övriga förslagen.

Fråga 11

Hamnens säkerhet mot olycksfall gillas också. Inget betyg under fem (1st) och 46 svarande gav en åtta eller mer. 

Fråga 12

Här är förslagen till förbättringar: hjärtstartare, första hjälpen-kit, fler badstegar, kapa bygeln på k-bryggan och åtgärda den sluttande och hala metallrampen till bryggorna.

Fråga 13

När det gäller vikten av gemensamma aktiviteter i klubben är det lite mer spridda skurar. 38 st ger betygen 5-7, i övrigt fördelar det si jämnt mellan de som tycker det är mycket vi’tigt och de som inte tycker det. 

Fråga 14

Men om det ändå skulle anordnas aktiviteter tycker man så här om de olika områdena:

Motorbåtsaktiviteter, 20 st.

Segeldito, 12 st.

Familjedito, 14 st

Ungdomsidrott,  9 st

Integration, 9 st

Fiske,18 st

Andra förslag är säkerhets- och förarutbildning samt gemensamma utflykter till bad- och/eller picnic-ställen.

Fråga 15

Här svarade en att hen gärna anordnade grillkvällar, dock utan att uppge vem hen är. 

Fråga 16

När det gäller vad som är viktigt i närmiljön är det ingen tvekan om vad som gäller. Rent och snyggt inne och ute samt att medlemmarna tar hand om sina båtar och förtöjningar! 50 prickade för rent och snyggt ute, 59 rent och snyggt inne och 45 understryker vikten av att ta hand om sina båtar och förtöjningar. 20 tycker att det även är viktigt att ha tillgång till utemöbler och grillplats medan 29 betonar vikten av att ha tillgång till klubblokalen. 

Under övrigt finns bara ett förslag men ett viktigt sådant: Att vi hjälper varandra! 

Fråga 17

Bland oss har vi en jurist, en lastbilsmek, en fiskare, en byggare, en som är hyfsad på att snickra och skruva, en med it-kunskaper, en som kan undervisa i seglingskunskap och en som kan hålla kurs i hjärt-och lungräddning, och alla verkar vara villiga att ställa sig till klubbens förfogande. Så vi får väl efterlysa vem det nu blir via sms om behov uppstår.

Fråga 18

Men fler medlemmar är beredda att ställa upp i tänkta grupper. 

Hamngrupp, 21 st

Husgrupp, 7 st

Trädgårdsgrupp, 5 st

Fiskegrupp, 13 st

Seglingsgrupp, 10 st

Grupp för gemensamma aktiviteter 10 st

Fråga 19

53 av de svarande är villiga att betala lite högre medlemsavgift för att finansiera bättre vågbrytare. En svarade tom ”ja tack!”. 20 svarade nej.

Fråga 20

Övriga kommentarer: ”Allt funkar bra”, ”Trevlig stämning i klubben”, ”Tack Tina för alla trevliga mejl och Bo för ett jättebra jobb”, ”Allt ni gör är bra”, ” Bättre plats för upphämtning önskas från Kungshatt”, ”Vi är nöjda med allt”.

Last Updated on 2021-08-27 by f2admin