Avgifter

ENGÅNGSKOSTNAD
Inträde1000:-   ( återfås ej vid utträde)
Deposition vaktplikt  800:-   ( återfås vid utträde om ev. skulder är reglerade)
Deposition arbetsplikt  500:-   ( återfås vid utträde om arbetsplikt är uppfylld )
Nyckeldeposition  200:-   ( återfås när nyckel och bricka lämnas tillbaka)
ÅRLIGA KOSTNADER
Medlemsavgift  300:-
Hamnavgift kostnad kronor:
Båtbredd  cm  Kronor
< 1601600:-
< 2002160:-
< 2402800:-
 < 2803200:-
 < 3203520:-
 < 3603920:-
 < 4004240:-
=> 4005920:-
ÖVRIGA AVGIFTERVid ej fullgjord vakt 
Enkel vakt1600:-
Familjevakt3200:-
VINTERPLATSMedlemsrabatt Sätra varv 

Last Updated on 2021-08-27 by f2admin