Avgifter

20230504 09:58

ENGÅNGSKOSTNAD
Inträde1000:-   ( återfås ej vid utträde)
Deposition vaktplikt  800:-   ( återfås vid utträde om ev. skulder är reglerade)
Deposition arbetsplikt  500:-   ( återfås vid utträde om arbetsplikt är uppfylld )
Nyckeldeposition  200:-   ( återfås när nyckel och bricka lämnas tillbaka)
ÅRLIGA KOSTNADER
Medlemsavgift  300:-
Hamnavgift kostnad kronor:
Båtbredd  cm  Kronor
< 1601450:-
160-<2001950:-
200-<2402500:-
240-<2802900:-
280-<3203200:-
320-<3603500:-
360-<4003800:-
> 4005300:-
ÖVRIGA AVGIFTERVid ej fullgjord vakt 
Enkel vakt1600:-
Familjevakt3200:-
VINTERPLATSSätra varv 

Last Updated on 2023-05-04 by f2admin