Anteckningar om biocidfärger

Anteckningar från infomötet om biocidfärger, FBK 2020-10-11

Korturl till den här sidan: https://wp.me/p7447b-hY

Bakgrund

Anders Stenström informerade om bakgrunden till regelverket. Klubben tolkar och följer stadens miljöförvaltnings regler, vilka vi måste vi följa! Alla våra regler finns på hemsidorna FBKSVI – läs noga vad som gäller både i FBK och på Sätra varv eller där du vinterförvarar din båt.

Vad är biocidfärg

Biocidfärger är alltså giftiga bottenfärger som man målat på båtbotten för att motverkar att exempelvis havstulpaner växer på skrovet. För färger med koppar och zink finns gränsvärden man måste hålla sig under. För tenn är det nolltolerans, det får inte finnas spår av detta på båtbotten. 

Intyget

From -21 så får inga båtar ligga i FBK som har biocidfärger Båtägare måste skriva på ett intyg att båten är giftfri. Hur vet man det då? Jo, antingen har man haft båten sedan den var ny eller har kollat med alla föregående ägare och kan intyga att ingen giftfärg har målats på. Det gjordes en stor mätning 2016 på Sätra varv – om båten låg där då så kan det finnas ett resultat att ta del av.  Man kan också såklart redan ha skrapat eller blästrat sin båt och då intygar man ingen biocidfärg målats på sedan dess.

Mätning

Klubben ska försöka organisera mätning av gifter på båtar. Dels finns det en chans att klubben kan utbilda en mät-person och låna apparatur, en XRF-mätare, för att låta mäta våra båtar. Det är dock något som är osäkert och som kan ske först efter nyår. Annat sätt är att låta företaget Happy Boat komma och göra mätningen. Går man ihop flera båtar så får man ett bättre pris. Klubben planerar starta ett upprop för att samla alla som vill mäta!

Ta bort biocidfärgen

Om det till slut visar sig att man har båt med biocidfärg så måste man få bort den för att ligga i Fiskarfjärden eller annan plats i Mälaren och även vissa hamnar i Östersjön. Vi har haft ett stort projekt på Sätra varv där vi blästrar bort färg. Det projektet avslutas i höst och det är högst osäkert om det kommer igång igen. Att slipa bort giftfärgen är förbjudet på Sätra varv. Återstår att skrapa!

Det finns 2 metoder: att torrskrapa och att lägga på ett färgborttagningsmedel som löser upp färgen till en seg massa som man sedan skrapar bort.

  • För torrskrapning, där damm och flagor yr, gäller att man förseglar hela båten i ett tätt tält med bottenpresenning under båten och sidopresenningar upp till relingen. Detta lämpar sig endast om man har ett tunt färglager som sitter väldigt löst. Man bör ha halvmask, ögonskydd och heltäckande skyddskläder.
  • Skrapning med färgborttagningsmedel behöver man ha en heltäckande bottenpresenning som säkert samlar upp färgkluttarna. Bra också med en minder press som man samlar kluttarna med successivt så man slipper gå/krypa omkring i kletet. Det finns medel av olika fabrikat till olika pris – man kan få prova sig fram. Ibland behöver man klä in området där man lagt medlet med GladPac för att medlet inte ska torka ut innan det verkat klart. 

Oavsett metod ska man bara skarpa bort all färg, inte skarpa igenom gelcoaten. Gelcoaten är sällan helt vit utan oftast lite flammig med pigment från understa lagret färg som trängt in i plasten. 

OBS! Skarpet är miljöfarligt avfall och får absolut inte hamn ute i naturen. Lämna ditt avfall på återvinningsstation..

Efterbehandling

När båten är renskrapad från all giftfärg kan man, om man är noga och vill ha ett riktigt jämnt resultat, slipa den. Du måste använda slipmaskin med dammsugare. Sedan bör båt-botten förses med ett nytt lager epoxifärg. Denna fungerar som en spärr så att vatten inte tränger in i plasten och orsakar plastpest. Det finns många olika fabrikat med olika egenskaper. Man måste lägga på flera lager med ett bestämt tidsintervall mellan varje. I samband med epoxibehandling kan man spackla och slipa. Epoxibehandling och biocidfria slutfärger kan vi återkomma till senare.

Tips, nätverk och miljösäkerhet

Att skrapa är i de flesta fall tidsödande så det gäller att starta i god tid! Skaffa riktigt bra skrapor och hitta ett färgborttagningsmedel som passar! Vi har medlemmar som ska starta ett nätverk där man kommer att kunna hämta och lämna tips om hur man underlättar arbetet! 

Till sist: ovanstående kan låta lite jobbigt – men det är inte värre än att det är fullt genomförbart för i stort sett alla! Det är en väldigt bra sak att göra; för båtlivet och för vår sjö Mälaren!

  //Johan Christensson. 

Last Updated on 2021-08-27 by f2admin