Hållbara miljövänliga drivmedel

Källa: SBU – Svenska Båtunionen –
korta citat från Presentation om hållbara drivmedel

1. Viktiga länkar

Källa: drivkraftsverige.se

Information till båtägare med anledning av införandet av E10 bensin. – Drivkraft Sverige med video

Drivmedel till fritidsbåtar.

Frågor & Svar – alkylatbensin

Information om mikroorganismer i diesel

I vilka personbilsmodeller kan man tanka e10-bensin?

2. Exempel på frågor

– kolla länkarna ovan

Vad är E10?

E10 betyder bensin med upp till 10 % (volym) förnybar etanol i bensin och som uppfyller gällande drivmedelslagstiftning samt europeisk bensinstandard, SS-EN 228. Drivmedlet E10 finns sedan tidigare i 14 länder i Europa och alla bilar tillverkade från 1 januari 2011 är godkända för körning på E10. …

Kan alla tanka E10?

De flesta bensindrivna personbilar, även äldre, kan köras på E10. Ca 94 procent av alla bensindrivna bilar är godkända för körning på E10, som blev ett lagkrav för bilar producerade från 1 januari 2011. För att se vad som gäller för din bila kan du få mer information genom att titta i BIL Swedens lista som finns på Bil Swedens och Drivkraft Sveriges hemsidor.

När jag tankar på stationen, hur vet jag om det är E10 eller E5 bensin?

På pumpen och pumphandtaget finns det symboler som visar om det är E5 eller E10 bensin. Det är små runda ringar med vit botten där det står E5 alternativt E10. I bilar producerade efter oktober 2018 finns en rund symbol med E10 vid tanklocket. Ofta finns också E5 med som symbol vid tanklocket. Om det finns en E10 kan du tanka såväl E5 som E10. Ny-märkning-av-drivmedel

Vid tanklocket på ditt fordon kan det se ut så här vilket innebär att du kan tanka E10 bensin:

Finns E10 bara i Sverige?

E10 har sedan 2011 successivt rullats ut över hela Europa och finns nu i 14 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Ungern, Rumänien och Slovakien.

Vad är etanol?

Etanol (C₂H₅OH) är en alkohol som kan användas som drivmedel. Etanol är i dag det i särklass mest använda biodrivmedlet i världen och spelar en viktig roll för att minska trafikens klimatpåverkan och beroendet av olja. Vid fullständig förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

3. Fler frågor – ofullständig lista

– Vilka miljöfördelar har etanol?

– Vilka råvaror används för tillverkning av förnybar etanol?

– …

– Vilken påverkan eller förändringar på min bil kommer jag att märka med E10 bensin?

– …

– Kan jag blanda E10 och E5?

– Vad gör jag om jag av misstag tankat E10 i bil endast godkänd för E5?

– Kan jag köra på E5 i en bil godkänd för E10?

– E10 bensin till motorcyklar och mopeder samt andra mindre motorer?

– Båtmotorer

– Bränslesystem i båtar

– kolla länkarna ovan

Last Updated on 2022-10-14 by f2admin