Lämna inte kvar ditt bränsle över vintern

Sedan nästa år för sommarens bruk är det bra att

  • tanka 98 oktan på en sjömack eller
  • använda en bränslestabilisator för marint bruk. (finns för diesel eller bensin)

Vi skrev om E10 i ett gammalt inlägg som är fortfarande aktuellt. Ett av problemen är att med det nya bränslet (gäller båda diesel och bensin) bildas vatten i tanken och att bränslet blir så småningom instabilt.

Dvs. 95 oktan innehåller 20% etanol, vilket är biologisk baserad. Där växer bakterier och alger och förstör bränslet, sedan startar inte motorerna!

Kör man med färsk 85 oktan bensin håller det ca. 3 månader.

[Ny standardbensin E10 i Sverige]

Last Updated on 2024-05-17 by f2admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *