Sanering av båtbotten genom skrapning

När man skrapar båtbottnen är det oerhört viktigt att all den färg som tas bort omhändertas som miljöfarligt avfall. För att det ska vara möjligt måste marken täckas ordentligt. 

I samband med upptagning läggs en presenning under båten och under bockar, stöttor etc. Om båten redan ligger på land måste den skyddande markpresenningen anpassas till stöttor, bockar och pallning så att hela marken under båten täcks. Det rekommenderas att man även lägger ett ytterligare plastskikt ovanpå markpresenningen så att det successivt går att ta bort de klibbiga färgresterna.

Vi rekommenderar att använda färgborttagningsmedel som efter påstrykning täcks med ett lager plastfolie. Behandla en mindre yta (50×50 cm) per gång. Färgborttagningsmedlet får sedan verka under några timmar innan skrapning påbörjas. Detta kan behöva göras flera gånger beroende på hur hårt färgen sitter och hur många lager färg båten är målad med. Med denna metod skrapar man ”vått” och färgskrapet ramlar rakt ner på den skyddande markpresenningen och flyger inte iväg. På så sätt behövs inga skyddande plastväggar från båtens sidor och ner mot marken. 

Dokumentera gärna arbetet genom att löpande fotografera de olika momenten, såsom täckning, båtbotten innan skrapning, resultat efter skrapning etc. Då kan du i efterhand vid behov vidimera ditt saneringsarbete för din båtklubb, köpare av din båt etc.

Det är viktigt att all gammal giftfärg försvinner med skrapningen eftersom man ofta vill slipa botten som sista åtgärd innan ny målning. Observera att det inte är tillåtet att slipa bort giftig bottenfärg! Vi rekommenderar starkt att man använder en professionell slipmaskin med uppsamlare/dammsugare som går att hyra hos maskinuthyrningsföretag. 

När du genomför arbetet, tänk på att det är giftfärger du arbetar med så var noga med skyddsutrustning. 

Efter varje dag som du skrapat sopas skrapresterna ihop och tas om hand för att slutligen transporteras till en återvinningsstation. 

Material som behövs:

  • Markpresenning och skyddsplast för att fånga upp färgskrapet
  • Färgborttagningsmedel (ex Biltemas av lägre kvalitet men till halva kostnaden jämfört med Lefant som har större effekt) 
  • Färgskrapor av god kvalitet (bl.a. breda, långa skaft, bra skär) 
  • Oömma kläder (skor, mössa, dubbla handskar, ansiktsskydd, overall) 
  • Pall att sitta på
  • Hörlurar med musik eller ljudbok
  • Ev epoxyfärg och epoxyspackel
  • Bottenfärg
  • Ev slipmaskin med dammsug

När båten är renskrapad från all biocidfärg kan man, om man är noga och vill ha ett riktigt jämnt resultat, slipa den. Du måste då använda slipmaskin med dammsugare. Sedan bör båt-botten förses med ny epoxifärg. Denna fungerar som en spärr så att vatten inte tränger in i plasten och orsakar plastpest. I samband med epoxibehandling kan man också spackla och slipa.

Epoxy finns av många olika fabrikat, bl.a. Lefant, Jotun Jotamastic, Hempel och International. Olika fabrikat har olika täckningsgrad, krav på antal målninsskikt, olika krav på minsta målningstemperatur, olika pris etc. Kolla på I-net och fråga om råd i båttillbehörsaffärerna.

Observera att det är arbetskrävande och tar lång tid att skrapa. Dessutom ska båten målas med ny färg i flera lager som kräver viss temperatur och tid för att torka. Börja därför i god tid!

All färg som tas bort ska omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas in på återvinningscentral.

Se även:

Last Updated on 2023-04-11 by f2admin