Försäkran ren båtbotten

Nya direktiv, hösten 2021

Enligt Stockholms Stads Miljö- och hälsoskyddsnämnd ska samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren vara sanerade från biocidfärger. Biocider är gifter, t.ex. koppar och tenn, som varit mycket vanliga i båtbottenfärger. Enligt nya direktiv omfattas alla båtar, alltså även trä- och metallbåtar. 

Detta innebär att båtar med hemmahamn i FBK vilka fortfarande inte är sanerade, eller på annat sätt konstaterats biocidfria, på sikt inte kommer att kunna ges plats i hamnen. 

Som medlem i Fiskarfjärdens Båtklubb måste du före 2023 skriftligen skicka in nedanstående försäkran.

Försäkran (Original blanketten visas här och laddas ned från länken)

Observera:

V.g. skicka svaren till styrelsen@fbk-bat.se eller om utskrivet lägg det i brevlådan vid vaktlokalen. Om problem mejla wfbk2000@gmail.com så ska vi lösa det på annat sätt.

Kortadress till den här sidan: bit.ly/-ren-bat

Last Updated on 2023-04-11 by f2admin