Försäkran ren båtbotten

Nya direktiv, hösten 2021

Enligt Stockholms Stads Miljö- och hälsoskyddsnämnd ska samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Biocider är gifter, t.ex. koppar, bly, tenn med flera som varit mycket vanliga i båtbottenfärger. Enligt nya direktiv omfattas alla båtar, alltså även trä- och metallbåtar. Det innebär att båtar med hemmahamn i FBK vilka fortfarande inte är sanerade, eller på annat sätt konstaterat biocidfria, inte kommer att kunna ges plats i hamnen från och med kommande båtsäsong. Som medlem i Fiskarfjärdens Båtklubb måste du alltså före sjösättningen 2022 skriftligen intyga att din båt är biocidfri.

Försäkran (Original blanketten att ladda ned nedan)

Jag försäkrar att min båt understiger Stockholms stads rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov. Jag kan intyga detta eftersom: … … 

• [fortsättning av pdf dokumentet nedan – vg visa/ ladda ned: ”Download”]

• Här finns hela dokumentet som du får fylla i och lämna in, tack. forsakran-ren-batbotten (visa / ladda ned)Download

V.g. skicka svaren till Tina (sekreterare@fbk-bat.se) eller om utskrivet lägg det i brevlådan vid vaktlokalen.

Observera:

Om du inte har skrivare eller kan skicka det ifyllda pappret kan du mejla Tina och ange vilken kryssruta som gäller (A1, A2, A2, eller A4).

→ Det viktigaste är att svaren kommer in så snart som möjligt. 

Korturl till den här sidan: bit.ly/ren-bat

Last Updated on 2021-12-09 by f2admin