Miljöbestämmelserna

Miljöbestämmelser för Sättra Varfsintresseförening (SVI), Sätra Båtsällskap (SBS) och Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK) 2023-01-12

Vår Miljöpolicy

SVI, SBS och FBK vill aktivt bidra till en god miljö och främja ett hållbart båtliv. Som medlemmar och båtägare tar vi ansvar för miljön när vi är på sjön, när vi går i land på öar och skär, och när vi vistas inom klubbområdena.

  • Alla medlemmar är skyldiga att följa de lagar och lokala miljöregler som gäller liksom klubbarnas ordningsregler och stadgar. Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön.

  • Varje medlem har ett miljöansvar. Det innebär bland annat ansvar för att minimera användandet av miljöfarliga produkter och att själv ta hand om och forsla bort farligt avfall för omhändertagande.

  • Våra båtbottnar är målade med bottenfärger som är godkända för Mälaren.

Ansvar för att informera, styra och underlätta efterlevnad av miljöpolicyn ligger på SBS, FBK och SVI styrelser. Samtliga medlemmar ansvarar för sina egna aktiviteter kopplade till miljöpolicyn.

FORTSÄTTNING följer nedan i pdf dokumentet!

Last Updated on 2023-03-24 by f2admin