Vinterförvaring

1. På Sätra varv – SVI

Sätra varv – SVI

.

2. I vattnet – FBK

Båtar ska generellt vara borta från hamnen senast den sista oktober. Under perioden 1 november – 15 april kan enstaka vinterplatser upplåtas. Ansökan om detta görs skriftligen till styrelsen inför varje vinter. Extra vinteravgift kan komma att debiteras. Följande kriterier ligger till grund för att styrelsen ska godkänna ansökan:

  • Medlemmen är fastboende eller sommarstugeägare på Mälaröarna
  • Medlemmen är fiskare – båten kan ligga kvar till isläggningen
  • Båten är för stor för att tas upp vid Sätra Varv
  • Övriga synnerliga skäl enligt styrelsens bedömning.

Observera att risken för skador på båtar och bryggor ökar under vintern varför särskilda åtgärder måste vidtas. Skadorna kan orsakas av is, hård vind och kyla. Tänk bland annat på att:

  • Förtöja för storm
  • Anskaffa ordentliga fendrar
  • Vinterkonservera motorn och frostskydda slangar och/eller ha båten uppvärmd över fryspunkten så att motor och genomföringar inte fryser,
  • Ansluta två oberoende länspumpar
  • Anskaffa larm som indikerar strömavbrott
  • Kolla med försäkringsbolaget – vissa försäkrar endast CE-märkta båtar

Exempel på vinterskador
Exempel på vinterskador

Last Updated on 2023-04-09 by f2admin