Vaktlokalen

OBS!

Vi vill inte att det ligger kvar flaskor och andra sopor i eller omkring vaktlokalen. Ansvarig är den som håller i sammankomsten eller grillfesten. Klubben fungerar bara om alla hjälps åt och tar sitt ansvar.

För vakterna

Vaktlokalen fyller ju flera syften och alla får nyttja den. MEN under vakttiden är den framförallt för vakterna. Självklart får du gå på toaletten, men respektera att lokalen då är som en arbetsplats för vakterna. 

Sopor

Alla måste alltid ta hem sina egna sopor. Det spelar ingen roll om du varit ute med båten eller grillat i trädgården. Vi får absolut inte slänga våra sopor i de allmänna kärlen längs med Strandstigen heller, de är till för allmänheten. Och klubben har ingen möjlighet att skaffa en sopcontainer. Snälla respektera detta och låt oss påminna varandra. Om ni undrar varför dörrarna under diskbänken är tillfälligt borta är för att sopor trycktes in där. Även pant och glasflaskor tar vi med hem. Det kan inte vara styrelsens uppgift att städa efter medlemmarna. 

Kylskåpet


Lokalen på ovanvåningen

För sammankomster och fest kan man boka lokalen 1 tr upp. Kontakta sekreterare@fbk-bat.se i styrelsen.

Länk till ordningsregler – på 4 olika språk > Medlemsinfo > Ordningsregler.

Last Updated on 2023-04-10 by f2admin