FBK diverse viktigt 2024

Hoppas det går bra att förbereda båten för säsongen! Nedan en förfrågan om du kan jobba lite på lördag morgon och info om hur vi kan förbättra våra förtöjningar.

ARBETE I KLUBBEN: Missade du vårens arbetsdagar? Om ja finns möjlighet för några av er att tillsammans med Hamnkaptenen eller med Ricardo (070 414 54 04) max 1 timmes arbete. Om ni är flera får några av er också “grepa" fin jord till blomsterrabatten utanför klubbhuset ( ta gärna med din grep om du har en).

FÖRTÖJNINGAR: Som du kanske redan märkt är vår klubb mycket utsatt för svall. Det är därför extra viktigt att vi alla förtöjer extra bra. Om du behöver hjälp finns info på fbk-fortojning. Vi erbjuder även en klubbträff på temat, som brukar vara till hjälp:

KLUBBTRÄFF med Förtöjningstema: Den 3dje juni kl 19 ses vi vid klubbhuset för att gemensamt gå igenom förtöjningarna på våra båtar. Förbättra gärna din förtöjning innan, har du fjärdrar med kätting, är shacklen najade? Om du efter denna kväll har en röd tejp betyder det att du måste åtgärda något. Om du inte förstår vad som är fel fråga mig eller annan klubbmedlem.

För dig som är ny i klubben håller vi INFOMÖTEN FÖR NYA MEDLEMMAR: det andra mötet är den 10e maj kl 18-19. Om du inte har deltagit på ett sådant möte tidigare ber vi dig prioritera mötet, då det inte blir fler tillfällen före sommaren. Det kommer att underlätta för dig att förstå hur klubben fungerar, nattvakter och mycket annat. Ring mig gärna om du har några frågor.

Detta får vara allt för denna gång! Men det kommer säkert 1 infobrev till före midsommar.

Tina för FBK styrelse ( tel 0733261301)

Last Updated on 2024-05-18 by f2admin

Lämna inte kvar ditt bränsle över vintern

Sedan nästa år för sommarens bruk är det bra att

  • tanka 98 oktan på en sjömack eller
  • använda en bränslestabilisator för marint bruk. (finns för diesel eller bensin)

Vi skrev om E10 i ett gammalt inlägg som är fortfarande aktuellt. Ett av problemen är att med det nya bränslet (gäller båda diesel och bensin) bildas vatten i tanken och att bränslet blir så småningom instabilt.

Dvs. 95 oktan innehåller 20% etanol, vilket är biologisk baserad. Där växer bakterier och alger och förstör bränslet, sedan startar inte motorerna!

Kör man med färsk 85 oktan bensin håller det ca. 3 månader.

[Ny standardbensin E10 i Sverige]

Last Updated on 2024-05-17 by f2admin