Skydd mot inbrott

Klubben har kameraövervakning av hamnen som en komplettering till nattvakterna.

Några råd hur man kan skydda sig mot inbrott/ stöld/ skadegörelse

batsamverkan2-polis

  • minska stöldbegärligheten genom att om möjligt ta bort stöldbegärlig utrustning i/på båtarna.
  • installera egna GPS-kameror med MMS-funktion inne i båten. Vid larm kontrollera båten och/eller kontakta FBK-vakt eller polis.
  • installera rörelsedetektor inne i båten som skickar sms till telefonen.
  • använd godkända lås och kedjor (minst klass 3).
  • gör regelbunden tillsyn av din båt – helst varje vecka.
  • samverka med dina båtgrannar (ta kontaktuppgifter och kontakta dem vid behov).

Upprätta ett båtkort med din båts väsentliga uppgifter, att användas efter stöld. I övrigt se polisens hemsida: polisen.se

Kolla även:

– Polisens 13 bästa tips mot stöld

Last Updated on 2023-04-12 by f2admin