FBK diverse viktigt 2024

Hoppas det går bra att förbereda båten för säsongen! Nedan en förfrågan om du kan jobba lite på lördag morgon och info om hur vi kan förbättra våra förtöjningar.

ARBETE I KLUBBEN: Missade du vårens arbetsdagar? Om ja finns möjlighet för några av er att tillsammans med Hamnkaptenen eller med Ricardo (070 414 54 04) max 1 timmes arbete. Om ni är flera får några av er också “grepa" fin jord till blomsterrabatten utanför klubbhuset ( ta gärna med din grep om du har en).

FÖRTÖJNINGAR: Som du kanske redan märkt är vår klubb mycket utsatt för svall. Det är därför extra viktigt att vi alla förtöjer extra bra. Om du behöver hjälp finns info på fbk-fortojning. Vi erbjuder även en klubbträff på temat, som brukar vara till hjälp:

KLUBBTRÄFF med Förtöjningstema: Den 3dje juni kl 19 ses vi vid klubbhuset för att gemensamt gå igenom förtöjningarna på våra båtar. Förbättra gärna din förtöjning innan, har du fjärdrar med kätting, är shacklen najade? Om du efter denna kväll har en röd tejp betyder det att du måste åtgärda något. Om du inte förstår vad som är fel fråga mig eller annan klubbmedlem.

För dig som är ny i klubben håller vi INFOMÖTEN FÖR NYA MEDLEMMAR: det andra mötet är den 10e maj kl 18-19. Om du inte har deltagit på ett sådant möte tidigare ber vi dig prioritera mötet, då det inte blir fler tillfällen före sommaren. Det kommer att underlätta för dig att förstå hur klubben fungerar, nattvakter och mycket annat. Ring mig gärna om du har några frågor.

Detta får vara allt för denna gång! Men det kommer säkert 1 infobrev till före midsommar.

Tina för FBK styrelse ( tel 0733261301)

Mer svall än vanligt i hamnen

Filmsnutt som visar hur vissa av FBK’s båtar uppför sig när bogserbåten Tug passerade mot Sötälje.

De med akter utåt (K-L bryggan klarar sig bättre).

Det syns hur viktigt det är att alltid förtöja för storm även om det oftast är lugnt.

Tug är inte ensam om att riva sjö!
Ibland är det MälarViktoria, ibland Lux osv.

(via vaktchefen Björn)

Ida Gabrielsson Båtlivets Unga Hjälte

Inspiration för oss!

Hon startade en seglarskola i Lysekil när hon var 15 år för infödda barn och för barn med utländsk bakgrund.

21 mars, 2022

Seglaren Ida Gabrielsson från Lysekil har utsetts till ”Båtlivets Unga Hjälte 2022”. Hon får ett stipendium på 15 000 kr för sitt arbete i sin båtklubb. Priset delas ut på Eriksberg Boat Show i Göteborg 9 april.

Ida, som är 18 år, går sista terminen på Öckerö seglande gymnasieskola efter att bland annat ha varit med om att korsa Atlanten med skolans fartyg T/S Gunilla.

Det är för sina insatser i Lysekils Segelsällskap Gullmar som Ida får stipendiet, som delas ut av båtorganisationerna och International Färg AB.

Jag startade en seglarskola i Lysekil när jag var 15 år tillsammans med Klara Kinnerfors från GKSS. Vi jobbar mycket med inkludering för att få fler till seglingen och har fått ett bidrag på 30 000 kr från Svenska Seglarförbundet för att arrangera seglarskola för barn med utländsk bakgrund. Målsättningen är att ha en seglarskola för 200 barn, säger Ida.

– Målet med seglarskolan är att ge fler barn och ungdomar möjlighet att lära sig segla och gott sjömanskap med fokus på gemenskap. Alla ska ha möjlighet att segla oavsett ekonomiska förutsättningar.

Ida har haft flera egna båtar. Efter att ha startat med en Stortriss bytte hon upp sig till en Maxi 68 och nu har hon en Nord 80. Efter gymnasiet ska Ida läsa till sjökapten på Chalmers i Göteborg. Vilket fartyg det blir är inte bestämt än.

Juryns motivering:

”Ida Gabrielsson brinner för segling och för att låta andra ta del av livet på sjön. Hon är en drivande kraft bakom seglarskolan hos Lysekils Segelsällskap med en vision att göra seglingen tillgänglig för fler.”

Stipendiet Båtlivets Unga Hjältar delas ut i samarbete mellan International Färg AB och tidningen Båtliv (Svenska Båtunionen), Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

Bildtext: Ida Gabrielsson är Båtlivets Unga Hjälte 2022.

Från batliv.se

Årsmötet 2022-03-02

Årsmötet var digitalt i år igen på Google Meet.

Resultat av årsmötet kommer att meddelas i medlemsbrevet.

Efter årsmötet öppnades möjligheten att boka nattvakt i hamnen om du loggar in på https://fbk.batdata.se
Två ”enkelvakter” eller en ”familjevakt”, nya medlemmar måste gå minst en enkelvakt innan familjevakt får bokas.

Mätning av gifter i båtbottenfärg – 2. februari 2022…

+ (Polskie), (Español) ↓

Mätning av gifter i båtbottenfärg – februari 2022

_Den här informationen är till medlemmar i båtklubben som fortfarande inte känner till vilken bottenfärg dem har._

**Vet du inte vilken bottenfärg du har? Då behöver du noggrant läsa nedanstående.**

Som du säkert känner till är det **förbjudet** med giftiga båtbottenfärger i Mälaren (s.k. biocidfärger) och båtägare med sådana bottenfärger får därför inte heller vara medlemmar i Fiskarfjärdens Båtklubb. Båtklubben kräver av den anledningen att alla **skriftligen intygar** att deras båt inte är målad med biocidfärg. 

Klubben kan nu erbjuda _mätning av de båtar vars bottenfärg är okänd._ Alla typer av material i skrovet kan mätas men mätresultatet på båtar av metall ger dock bara en indikation. Om mätningen visar värden som överstiger Stockholms Stads Miljöförvaltning rekommenderade nivåer måste du sanera din båt _innan du får lägga den i klubben i år_. 

Mätningarna genomförs under vecka 05 den 2-4/2 (2.-4. februari) med reserv 5-6/2 (5.-6.februari), i första hand under dagtid. Själva mätningen tar endast några minuter men **du som båtägare måste vara på plats på Sätra varv** SVI för att rätt båt ska mätas. Vi kommer inte kunna erbjuda fler datum senare i vår. 

Kostnaden per båt är 500:-.

Vi önskar nu veta om du vill ha din båt mätt. Du måste svara via epost fbk@batdata.se senast den 24 januari. Meddela även vilka dagar/tider som passar dig.

Du får svar den 25/2 med tid för mätning. 

Din slutliga anmälan ska ske senast den 28/2 via epost och inbetalning måste ha inkommit till klubben senast den 31 januari. Bokningen är bindande och avgiften återbetalas inte.

Om du har några frågor svara på detta mejl!

Svara här

– – – – – – – –

(Polskie)

Pomiar toksyn w farbie dna łodzi – luty 2022

[Bardzo surowe tłumaczenie Google]

Ta informacja jest przeznaczona dla członków klubu łodzi, którzy nadal nie znają swojego podstawowego koloru.

** Nie wiesz, jaki masz kolor bazowy? Następnie należy uważnie przeczytać poniższe informacje.**

Jak zapewne wiecie, jest to ** zabronione ** w przypadku toksycznych farb do dna łodzi w jeziorze Mälaren (tak zwanych farb biobójczych), a właściciele łodzi z takimi farbami do dna nie mogą również być członkami Klubu Łodzi Fiskarfjärden. Z tego powodu klub łodzi wymaga, aby wszyscy ** poświadczyli na piśmie **, że ich łódź nie jest pomalowana farbą biocydową.

Klub może teraz zaoferować _pomiar łodzi, których kolor dna jest nieznany._ Można mierzyć wszystkie rodzaje materiałów w kadłubie, ale wynik pomiaru na łodziach metalowych daje tylko jedną wskazówkę. Jeśli pomiar wykaże wartości, które przekraczają poziomy zalecane przez sztokholmską administrację środowiskową, musisz wyczyścić swoją łódź _ przed umieszczeniem jej w klubie w tym roku_.

Pomiary są przeprowadzane w tygodniu 05 w dniach 2-4/2 (2-4 lutego) z rezerwą 5-6/2 (5-6 lutego), głównie w ciągu dnia. Rzeczywisty pomiar zajmuje tylko kilka minut, ale ** Ty jako właściciel łodzi musisz być na miejscu w stoczni Sätra ** SVI, aby zmierzyć właściwą łódź. Więcej terminów nie będziemy mogli zaproponować później tej wiosny.

Koszt jednej łodzi to 500 koron.

Chcemy teraz wiedzieć, czy chcesz zmierzyć swoją łódź. Musisz odpowiedzieć przez e-mail fbk@batdata.se nie później niż 24 stycznia. Daj nam również znać, które dni / godziny Ci odpowiadają.

Odpowiedź otrzymasz w dniu 25.02. z czasem na pomiar.

Ostateczna rejestracja musi być dokonana nie później niż 28.02 za pośrednictwem poczty elektronicznej, a płatność musi wpłynąć do klubu nie później niż 31 stycznia. Rezerwacja jest wiążąca, a opłata nie podlega zwrotowi.

Jeśli masz jakieś pytania, odpowiedz na tego e-maila!

odpowiedz tutaj

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Español)

Medición de toxinas en pintura de fondo de barco – Febrero 2022

[Una traducción aproximada de Google]

Esta información es para los miembros del club náutico que aún no conocen su color base.

** ¿No sabes qué color base tienes? Entonces necesitas leer atentamente lo siguiente.**

Como probablemente sepa, está ** prohibido ** con pinturas tóxicas para el fondo de los barcos en el lago Mälaren (las llamadas pinturas biocidas) y, por lo tanto, los propietarios de barcos con tales pinturas para el fondo tampoco deben ser miembros del club náutico de Fiskarfjärden. Por ello, el club náutico exige que todo el mundo **certifique por escrito** que su embarcación no está pintada con pintura biocida.

El club ahora puede ofrecer _medición de los barcos cuyo color de fondo se desconoce._ Se pueden medir todo tipo de materiales en el casco, pero el resultado de la medición en barcos de metal da solo una indicación. Si la medición muestra valores que exceden los niveles recomendados por la Administración Ambiental de la Ciudad de Estocolmo, debe limpiar su bote _ antes de poder ponerlo en el club este año_.

Las mediciones se realizan durante la semana 05 los días 2-4/2 (2-4 de febrero) con reserva 5-6/2 (5-6 de febrero), principalmente durante el día. La medición real solo toma unos minutos, pero ** usted, como propietario de un barco, debe estar en el astillero Sätra ** SVI para medir el barco correcto. No podremos ofrecer más fechas a finales de esta primavera.

El costo por bote es de 500 SEK.

Ahora queremos saber si desea medir su barco. Debe responder a través del correo electrónico fbk@batdata.se a más tardar el 24 de enero. También háganos saber qué días / horarios le convienen.

Recibirá una respuesta el 25/2 con tiempo para la medición.

Su registro final debe realizarse a más tardar el 28/2 por correo electrónico y el club debe haber recibido el pago a más tardar el 31 de enero. La reserva es vinculante y la tarifa no es reembolsable.

Si tienes alguna duda responde este email!

responde aquí

.

bit.ly/_botten

.

Anslagstavlan

Anslagstavlan är bara för klubbmedlemmar.

Här kan du lägga upp något som du inte behöver länge, men som ändå har ett värde, eller något du vill hjälpa till med – t ex båtmotorer, båtel, osv.

Ni som är intresserade skriv ett mejl på kontaktsidan, så lägger vi något båtrelaterat på anslagstavlan.

Skriv vad det handlar om, förnamn och båtplatsnummer (som det står i vårt båtregister), t ex Olof C7, så att det går att kontakta dig.

Lastspännare, manuell upprullning, orig. 130,- (0 kr)
Huvudströmbrytare 12V, orig. 600,- (nu 200,-)
Ungefär som den här: https://bit.ly/3dEc8B3
Omar D8

Johan håller i olika seglarkurser. Han har en webbsida.
Johan B16