Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur alla företag & föreningar i Sverige och EU får behandla personuppgifter.

Klubben lagrar följande personuppgifter i sitt medlemsregister för att kunna kontakta medlemmar vid behov samt för att kunna hantera medlemsavgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Epostadresser
  • Personnummer
  • Försäkringsnummer för båtförsäkring

Då Fiskarfjärdens båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen så delar vi med oss av våra medlemsuppgifter till dem för att medlemmar skall få tidningen Båtliv. Deras personuppgiftspolicy finner ni här. Personuppgifter delges även Sätra Varv (SVI).

I övrigt delar vi inte med oss av personuppgifter till annan part.

Våra bryggor är kameraövervakade med syfte att höja säkerheten för medlemmarna och medlemmarnas båtar. Inspelningar lagras i 30 dagar och endast ett fåtal personer i klubbens styrelse, som är införstådda med hur inspelat material får hanteras, har tillgång till detta.

Last Updated on 2021-09-06 by f2admin