Skydd mot inbrott

Några råd hur man kan skydda sig mot inbrott/ stöld/ skadegörelse

  • Minska stöldbegärligheten genom att om möjligt ta bort stöldbegärlig utrustning i/på båtarna.
  • installera egna GPS-kameror med MMS-funktion inne i båtarna. Vid larm kontakta båtägaren själv, FBK-vakt eller polis.
  • använda godkända lås och kedjor (minst klass 3).
  • regelbunden tillsyn av egen båt – helst varje vecka.
  • samverka med båtgrannar (ta kontaktuppgifter och kontakta vid behov).
  • upprätta ett båtkort med båtens väsentliga uppgifter att användas efter stöld.
  • + rörelsedetektor in i båten som skickar sms till telefonen.
  • upprätta båtkort // med vaktchefen ( Kontakt > Styrelsen > Vaktchef ).

Last Updated on 2022-04-23 by f2admin