Årsmötet 2022-03-02

Årsmötet var digitalt i år igen på Google Meet.

Resultat av årsmötet kommer att meddelas i medlemsbrevet.

Efter årsmötet öppnades möjligheten att boka nattvakt i hamnen om du loggar in på https://fbk.batdata.se
Två “enkelvakter” eller en “familjevakt”, nya medlemmar måste gå minst en enkelvakt innan familjevakt får bokas.

Medlemsbrev 1/2022

Hej alla medlemmar,

Här kommer årets första medlemsbrev. Men först det här jxxx… vädret. Hörni, vad är det frågan om? Kyla, snö, värme, regn, sol, kyla, snö, regn, snöstorm… Ingen ordning alls. Nåja, nu går vi i alla fall mot ljusare tider och förhoppningsvis en pandemifri och solig båtsommar. Här några tips och påminnelser inför den.

Den 2 mars kl 19 är det årsmöte. Hur formen blir, digitalt och/ eller fysiskt, är inte klart ännu. Allt beror som det mesta nu för tiden på pandemiläget. Information om detta kommer senare.

Det är viktigt att vi håller våra medlemsuppgifter korrekta och aktuella. För att hjälpa till med det kan ni logga in på fbk.batdata.se och själva kolla om era uppgifter är riktiga. Här ska finnas namn, adress, personnummer, försäkringsuppgifter samt namn på och uppgifter om båtmodell. Måste något ändras eller kompletteras så ta kontakt med hamnkaptenen.. 

Där finns bland annat uppgifter om båtens försäkring. Vi från styrelsen vill betona att det är viktigt att alla har en båtansvarsförsäkring.

Annat som behöver ständig uppdatering är båtens gasolflaskor och dito slangar. En årlig koll är att rekommendera. Och för säkerhets skull, se till att ha fungerande brandsläckare lättillgänglig.

På vår hemsida fbk-bat.se (dvs. den här sajten)  finns en hel del nytt att ta del av. Läs om hur du tankar säkert och miljövänligt i hamnen, om hur du bäst skyddar din båt mot inbrott och stöld, om klubbens uppdaterade kameraövervakning och om den hjärtstartare som finns i vaktlokalen. 

Vi började brevet med lite vädergnäll. Och så här efter den senaste stormen kan det vara värt att påminna om en extra titt på era båtar, så att ställningar, kapell mm är intakta.

Vi ses i hamnen om bara några månader!

Styrelsen 

Stoppa motorstölder genom ljudanalyser

Fortfarande härjar utländska ligor i landet och det stjäls båtmotorer för cirka 300 Mkr per år i Sverige. Konsultföretaget Knowit har tillsammans med InSupport Nätverksvideo och Tempest Security genomfört ett pilotprojekt med ny teknik för att skydda mot stölder i en fritidsbåtshamn och på två båtuppställningsplatser i Stockholmstrakten.

Systemet består av sensorer som registrerar ljud, bild och andra typer av signaler. Dessa tolkas med hjälp av algoritmer och lämnar underlag för en samlad lägesbedömning för att minimera risken för falsklarm som kan uppstå från enskilda sensorer. Genom att skapa ett heltäckande system av flera olika typer av sensorer kan övervakningen anpassa till varje hamns förutsättningar.

Vidare läsning…

Stoppar motorstölder genom ljudanalyser – Båtliv

Kolla även:

Skydda båtmotorn i vinter – risk att bli utan motor till sommaren – Båtliv

För att minska risken för båtmotorstöld:
• Gå med i Båtsamverkan
• Stöldmärk din båt och båtmotor.
• Skriv upp skrov- och motornummer
• Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
• Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!

.

Mätning av gifter i båtbottenfärg – 2. februari 2022…

+ (Polskie), (Español) ↓

Mätning av gifter i båtbottenfärg – februari 2022

_Den här informationen är till medlemmar i båtklubben som fortfarande inte känner till vilken bottenfärg dem har._

**Vet du inte vilken bottenfärg du har? Då behöver du noggrant läsa nedanstående.**

Som du säkert känner till är det **förbjudet** med giftiga båtbottenfärger i Mälaren (s.k. biocidfärger) och båtägare med sådana bottenfärger får därför inte heller vara medlemmar i Fiskarfjärdens Båtklubb. Båtklubben kräver av den anledningen att alla **skriftligen intygar** att deras båt inte är målad med biocidfärg. 

Klubben kan nu erbjuda _mätning av de båtar vars bottenfärg är okänd._ Alla typer av material i skrovet kan mätas men mätresultatet på båtar av metall ger dock bara en indikation. Om mätningen visar värden som överstiger Stockholms Stads Miljöförvaltning rekommenderade nivåer måste du sanera din båt _innan du får lägga den i klubben i år_. 

Mätningarna genomförs under vecka 05 den 2-4/2 (2.-4. februari) med reserv 5-6/2 (5.-6.februari), i första hand under dagtid. Själva mätningen tar endast några minuter men **du som båtägare måste vara på plats på Sätra varv** SVI för att rätt båt ska mätas. Vi kommer inte kunna erbjuda fler datum senare i vår. 

Kostnaden per båt är 500:-.

Vi önskar nu veta om du vill ha din båt mätt. Du måste svara via epost fbk@batdata.se senast den 24 januari. Meddela även vilka dagar/tider som passar dig.

Du får svar den 25/2 med tid för mätning. 

Din slutliga anmälan ska ske senast den 28/2 via epost och inbetalning måste ha inkommit till klubben senast den 31 januari. Bokningen är bindande och avgiften återbetalas inte.

Om du har några frågor svara på detta mejl!

Svara här

– – – – – – – –

(Polskie)

Pomiar toksyn w farbie dna łodzi – luty 2022

[Bardzo surowe tłumaczenie Google]

Ta informacja jest przeznaczona dla członków klubu łodzi, którzy nadal nie znają swojego podstawowego koloru.

** Nie wiesz, jaki masz kolor bazowy? Następnie należy uważnie przeczytać poniższe informacje.**

Jak zapewne wiecie, jest to ** zabronione ** w przypadku toksycznych farb do dna łodzi w jeziorze Mälaren (tak zwanych farb biobójczych), a właściciele łodzi z takimi farbami do dna nie mogą również być członkami Klubu Łodzi Fiskarfjärden. Z tego powodu klub łodzi wymaga, aby wszyscy ** poświadczyli na piśmie **, że ich łódź nie jest pomalowana farbą biocydową.

Klub może teraz zaoferować _pomiar łodzi, których kolor dna jest nieznany._ Można mierzyć wszystkie rodzaje materiałów w kadłubie, ale wynik pomiaru na łodziach metalowych daje tylko jedną wskazówkę. Jeśli pomiar wykaże wartości, które przekraczają poziomy zalecane przez sztokholmską administrację środowiskową, musisz wyczyścić swoją łódź _ przed umieszczeniem jej w klubie w tym roku_.

Pomiary są przeprowadzane w tygodniu 05 w dniach 2-4/2 (2-4 lutego) z rezerwą 5-6/2 (5-6 lutego), głównie w ciągu dnia. Rzeczywisty pomiar zajmuje tylko kilka minut, ale ** Ty jako właściciel łodzi musisz być na miejscu w stoczni Sätra ** SVI, aby zmierzyć właściwą łódź. Więcej terminów nie będziemy mogli zaproponować później tej wiosny.

Koszt jednej łodzi to 500 koron.

Chcemy teraz wiedzieć, czy chcesz zmierzyć swoją łódź. Musisz odpowiedzieć przez e-mail fbk@batdata.se nie później niż 24 stycznia. Daj nam również znać, które dni / godziny Ci odpowiadają.

Odpowiedź otrzymasz w dniu 25.02. z czasem na pomiar.

Ostateczna rejestracja musi być dokonana nie później niż 28.02 za pośrednictwem poczty elektronicznej, a płatność musi wpłynąć do klubu nie później niż 31 stycznia. Rezerwacja jest wiążąca, a opłata nie podlega zwrotowi.

Jeśli masz jakieś pytania, odpowiedz na tego e-maila!

odpowiedz tutaj

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(Español)

Medición de toxinas en pintura de fondo de barco – Febrero 2022

[Una traducción aproximada de Google]

Esta información es para los miembros del club náutico que aún no conocen su color base.

** ¿No sabes qué color base tienes? Entonces necesitas leer atentamente lo siguiente.**

Como probablemente sepa, está ** prohibido ** con pinturas tóxicas para el fondo de los barcos en el lago Mälaren (las llamadas pinturas biocidas) y, por lo tanto, los propietarios de barcos con tales pinturas para el fondo tampoco deben ser miembros del club náutico de Fiskarfjärden. Por ello, el club náutico exige que todo el mundo **certifique por escrito** que su embarcación no está pintada con pintura biocida.

El club ahora puede ofrecer _medición de los barcos cuyo color de fondo se desconoce._ Se pueden medir todo tipo de materiales en el casco, pero el resultado de la medición en barcos de metal da solo una indicación. Si la medición muestra valores que exceden los niveles recomendados por la Administración Ambiental de la Ciudad de Estocolmo, debe limpiar su bote _ antes de poder ponerlo en el club este año_.

Las mediciones se realizan durante la semana 05 los días 2-4/2 (2-4 de febrero) con reserva 5-6/2 (5-6 de febrero), principalmente durante el día. La medición real solo toma unos minutos, pero ** usted, como propietario de un barco, debe estar en el astillero Sätra ** SVI para medir el barco correcto. No podremos ofrecer más fechas a finales de esta primavera.

El costo por bote es de 500 SEK.

Ahora queremos saber si desea medir su barco. Debe responder a través del correo electrónico fbk@batdata.se a más tardar el 24 de enero. También háganos saber qué días / horarios le convienen.

Recibirá una respuesta el 25/2 con tiempo para la medición.

Su registro final debe realizarse a más tardar el 28/2 por correo electrónico y el club debe haber recibido el pago a más tardar el 31 de enero. La reserva es vinculante y la tarifa no es reembolsable.

Si tienes alguna duda responde este email!

responde aquí

.

bit.ly/_botten

.

Bra knop videos + onlineutbildning för förarintyg, skepparexamen 2022

En ny websida där man kan lära sig de vanligaste knoparna på ett enkelt sätt. För bättre förtöjningar och ett säkrare båtliv.

Se sidan: navigationsskolan.se/knopar

+

Förarbevis båt, förarintyg & båtkörkort, online och på distans

Det erbjuds även en onlineutbildning för förarintyg (även kallat förarbevis båt och båtkörkort) med text, bilder, förklarande exempel och filmer. För en enkel inlärning, maximal förståelse och kunskaper som man verkligen kommer ha nytta av i båtlivet.

+

Det erbjuds även en onlineutbildning till skepparexamen, kustskepparintyg.

Se sidan: navigationsskolan.se/forarintyg

.

Kolla även länksidan!

Lämna inte kvar ditt bränsle över vintern

Sedan nästa år för sommarens bruk är det bra att

  • tanka 98 oktan på en sjömack eller
  • använda en bränslestabilisator för marint bruk. (finns för diesel eller bensin)

Vi skrev om E10 i ett gammalt inlägg som är fortfarande aktuellt. Ett av problemen är att med det nya bränslet (gäller båda diesel och bensin) bildas vatten i tanken och att bränslet blir så småningom instabilt.

[Ny standardbensin E10 i Sverige]

Arbetsdagar hösten 2021

Hej alla!
Välkommen till höstens bomupptagningar och diverse annat jobb!
I år är det arbetsdagar den 23e och den 30e oktober. Du kan välja mellan kl 9 eller kl 12 bägge dagar. 
För dig som inte kan lyfta bommar finns andra arbeten.
Som vanligt bjuder klubben på korv och fika!
Det är obligatoriskt att delta i klubbens arbete. Om du inte kan någon av dessa 2 dagar och 4 tillfällen hör av dig till mig.
Välkommen!

Kolla kalendern.

Polisens tretton bästa tips mot stöld

Listan nedan är exempel på förebyggande åtgärder. Välj ut godbitarna som passar dig och det som är ditt.

Checklistan:

1. Lås båten.

2. Demontera motor och förvara inomhus.

3. Lås motor med godkänt lås.

4. Plocka ur lös utrustning.

5. Demontera propellern/drev och annan dyr utrustning.

6. Lås fast stegen som du kanske förvarar under båten (så att det blir svårare att ta sig upp).

7. Lås trailern med ett godkänt lås.

8. Titta till båten ofta och engagera vänner så att ni kan turas om. 

9. Be folk i området att vara vaksamma på vad som sker och att de hör av sig om någon beter sig misstänkt vid båten.

10. Utrusta båtmotorn med spårsändare och/eller andra typer av stöldskydd. 

11. Märk motor och annan dyr utrustning (låna en gravyrpenna av polisen – se nedan). 

12. Enklare märkning är bättre än ingen märkning alls.

13. Fyll i ett så kallat båtkort som beskriver vad som aviker från original på just din båt! Bifoga foton på båten. Mer om det här.

hamnen.se

Kolla även:

Skydd mot inbrott