Årsmöte torsdag 5/3-2020 kl. 19.00 i klubbhuset.

Välkommen till årsmöte i Fiskarfjärdens Båtklubb.

Dagordning och verksamhetsberättelsen för 2019 har skickats i mail.

I ett senare mail före årsmötet skickas balans och resultaträkning för 2019 och budget för 2020.

Revisonsberättelse finns tillgänglig senast vid årsmötet.

Fika serveras som vanligt.

Välkommen!

Vid frågor kontakta:

Tina tel 0733 26 13 01 eller tina.trollmo@gmail.com eller annan styrelsemedlem.