Boka tid för sjösättning 2019 VIKTIG INFO!

Varvets (SVI) SMS-aviseringar om sjösättning går inte ut till alla medlemmar.
Jag ber därför vinterliggare logga in på: svi.batdata.se och under rubriken ”Sjösättning” kontrollera ditt sjösättningsdatum.

Blästrade båtar är inte inbokade utan de sjösätts efterhand som de blir klara.

Med vänlig hälsning,
Anders Stenström, varvschef SVI