Förarintygskurs börjar 27.3.

I vår erbjuds 1 förarintygskurs.

Kursen hålls av Claes Pallin i klubbhuset, Fiskarfjärdens båtklubb.

FBK subventionerar förarintygskurserna för FBK medlemmar och familj så att så många av oss ska få grundläggande kunskaper om sjöregler och navigation och kunna framföra sin båt säkert. Inga förkunskaper krävs för dessa kurser. Tidigare kurser har varit mycket uppskattade och flera har valt att gå flera kurser med Claes som lärare. Hos vissa försäkringsbolag blir båtpremien lägre om du har nautisk kompetens, ex förarintyg.

För anmälan maila: tina.trollmo@gmail.com.

Priset för kursen är 500kr för bok och material och 500kr för examinationen (betalas direkt till examinatorn). Om du inte är medlem i FBK tillkommer en kostnad på 1000kr för kursen.

Datum:

Onsdag 27.3.  kl18-21

Onsdag   3.4.  kl18-21

Onsdag 10.4.  kl18-21

Onsdag 24.4.  kl18-21

Torsdag   2.5.  kl18-21

 

och examination vecka 19  eller vecka 20, bestäms senare.