Klen huvudbrytare skadade motorn

En billig huvudströmbrytare med kontaktproblem förstörde laddregulatorn i en utbordare. Enligt experter på strömförsörjning sitter det alldeles för klen utrustning i våra båtar. Framför allt huvudbrytare som inte klarar motorernas höga startströmmar, eller reducerar bogpropellerns funktion. – Ur Båtliv 3-20

De enklaste huvudbrytarna som klarar max 100 Ampere är inget för en motor eller en större förbrukare.
Fler detaljer:
Klen huvudbrytare skadade motorn