Trafikverkets byggprojekt påverkar farlederna kring Norra Lovön, Malmviken och Kungshatt

Nedan finner ni information från Trafikverket om hur bygget av förbifarten påverkar farleder i Mälaren.

Infoblad båtklubbar i Mälaren