Kallelse till FBK årsmöte 2018

 

 

Välkommen till årsmöte i Fiskarfjärdens Båtklubb
torsdagen den 22 februari kl 19.00 i klubbhuset!

Nedan finner ni dagordning, så även förslag till reviderade stadgar,verksamhetsberättelsen för 2017, balans och resultaträkning för 2017, budget för 2018, dokument för SVI och vår miljöpolicy.

Revisonsberättelse finns tillgänglig vid årsmötet.

Fika serveras som vanligt.
Välkommen!

Vid frågor kontakta

Tina tel 0733 26 13 01 eller tina.trollmo@gmail.com eller annan styrelsemedlem.

FBK Dokument

Dagordning årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse FBK 2017 version 20180208

Förslag till ändrade Stadgar

Förslag till ändrade Ordningsregler

Proposition till FBKs årsmöte 2018

FBK balansräkning 2017

FBK resultaträkning 2017

FBK budget 2018

Miljöpolicy och miljöplan

SVI Dokument

SVI balans 2017

SVI resultat 2017

SVI budget 2018

SVI Förändringar 2018-19 förslag

Avfallshanteringsplan SVI 2018