21:a oktober kl. 09:00, arbetsdag nr 1.

09:00 Startar vi arbetsdagen.

Bomupptagning, städning inom/utomhus & andra viktiga aktiviteter.

Närvaro minst en arbetsdag är obligatorisk.