Slussen Södertälje 2023

Det blir färre slussningar i Södertälje i sommar 2023

Sjöfartsverket och Trafikverket genomför just nu arbeten i Södertälje kanal. Arbetet innebär att alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar kommer att få vänta längre än vanligt. Slussning kommer att ske varannan timme.

Länk till Sjöfartsverkets hemsida
Länk till slussningstider

Visa hänsyn genom att

  • Håll behörigt avstånd till arbetspontoner
  • Håll hastigheten
  • Håll undan från dykflagga

(via Saltsjön-Mälarens Båtförbund)

Last Updated on 2023-06-17 by f2admin