Försäkring för våra medlemmar

Fiskarfjärdens båtklubb har en klubbförsäkring i bolaget Svenska Sjö. Det innebär att du som medlen är försäkrad när du går nattvakt eller utför andra uppdrag i klubbens tjänst. Försäkringsskyddet gäller även externa nattvakter som ersätter klubbmedlemmar under förutsättning att de skriver in sig i vaktloggen vid passets början.

Den som skadas vid olycksfall under uppdraget ska gå in på Svenska Sjös hemsida https://svenskasjo.se/wp-content/uploads/olycksfall_batklubb_skadeanm-1.pdf där en blankett på 2 sidor för skadeanmälan finns. Den ska fyllas i och i pappersform lämnas till styrelsen, som skriver under och skickar den vidare till försäkringsbolaget.

Last Updated on 2022-08-28 by f2admin