FBK broschyr för nya medlemmar

Välkommen till Fiskarfjärdens båtklubb!

Klubben är en ideell förening. Idag är vi ca 250 medlemmar och ungefär lika många båtar ligger i hamnen.

Med den här broschyren hoppas vi att du ska få en introduktion till vad det innebär att vara medlem i Fiskarfjärdens båtklubb FBK. För mer detaljerad information hänvisar vi till våra stadgar och våra ordningsregler, som du kan hitta på vår hemsida https://fbk-bat.se/

Klubben bildades 1969. Förutom bryggorna hyr klubben även den gröna Sjövillan. I Sjövillan finns vaktlokalen med kök, wc och dusch, möteslokal och förrådsutrymmen. I trädgården utanför klubbhuset finns trädgårdsmöbler och möjlighet att grilla. Vi hyr pontoner och klubbhus av Stockholms stad, men äger själva bommarna och bojarna.

Klubbens verksamhet bygger på att alla hjälps åt med alla arbeten, som behöver göras för att båtarna ska kunna ligga tryggt i hamnen och vi alla ska kunna njuta av att vara i hamnen och använda klubbhuset.

klubbhuset

Klubben har en styrelse, som ansvarar för att allt som behöver göras görs. Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden under hela året. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen hör gärna av dig till valberedningen.
hemsidan ser du vem som ingår i styrelsen och i valberedningen.

Verksamhetsåret börjar med ett årsmöte i februari för alla medlemmar. Kallelse skickas via epost till alla medlemmar och läggs ut på hemsidan. Det är viktigt att du uppdaterar dina uppgifter i klubbens medlemsregister så att du kan nås, både för kallelser till möten, för fakturan, för information om dina vaktdagar, om din båt skadas etc. Vid årsmötet väljs styrelsen och frågor viktiga för klubben diskuteras. Det är också ett trevligt tillfälle att över en fika lära känna andra medlemmar.

Under april månad har vi två arbetsdagar. Under dessa läggs Y-bommarna i sjön, skräp rensas i området, lokalerna städas och vi fikar. Det är obligatoriskt att delta vid en av dessa dagar då klubben är en ideell förening utan anställda. Vi börjar klockan 09:00 och brukar vara klara vid lunch.

Under hela säsongen finns nattvakter i klubben. Varje medlem går två nattvakter per säsong, eller alternativt tar bägge passen en natt, så kallad familjevakt.
Du bokar själv in dina vakter via https://fbk.batdata.se . Se nedan för mer info om hur du loggar in på denna sida. Mer information om nattvakterna hittar du i ordningsreglerna.

Vi försöker hålla våra medlemsavgifter så låga som möjligt. Vi uppskattar därför att du som medlem ställer upp även utanför arbetsdagarna, speciellt om du har kunskaper inom bygg och el. Andra arbeten är att underhålla bojstenar och kättingar, reparera och byta bommar och mycket annat. Vi ansvarar för en del underhåll av huset och marken runt hamnen. Vi klipper gräs och buskar och rensar utmed strandlinjen. Vi oljar in bryggor och utemöblerna. 

I oktober är det igen dags för två arbetsdagar. Varje medlem väljer en dag att hjälpa till att ta upp bommarna och städa området och Sjövillan inför vintern.

Om man inte kan delta på arbetsdagarna eller inte går sina nattvakter debiteras man en extra avgift. Det är viktigt att förstå att avgiften inte är ett sätt att köpa sig fri från arbetsuppgifterna. Vi behöver alla hjälpas åt för att ha en välfungerande och trivsam båtklubb. Det finns under året fler arbetstillfällen för dig som inte kunnat vara med på de ordinarie arbetsdagarna. 

Din nyckelbricka går till bryggorna och klubbhuset. Nyckeln går till förråden och bilbommen. Om strömmen skulle gå medan du är på bryggan kan du låsa upp grinden inifrån med nyckeln (dock inte ta dig ut på bryggan). Nyckelbrickan och nyckeln är personliga och får endast delas av familjemedlemmar boende på samma adress. Om du lånar ut din båt måste du själv vara i hamnen när de åker ut och när de kommer tillbaka.

Din båt måste vara försäkrad för att få ligga i hamnen. De flesta försäkringsbolag ger rabatt om man är medlem i en båtklubb.

HAMNEN, FÖRTÖJNINGAR

De 250 båtplatserna fördelas sig på västra och östra bryggan, med bryggorna A-E i väster och K-L i öster. Varannan båtplats är en segelbåtplats, varannan motorbåt för att undvika att master fastnar i varandra.

Vår klubb ligger vid en av de mest trafikerade farlederna i Mälaren, vilket medför att våra båtar utsätts för mycket svall från förbipasserande fartyg. Det är därför mycket viktigt att ha sin båt ordentligt förtöjd med rätt dimensionerade tampar, fjädrar och fendrar. Fråga gärna någon i klubben om du är osäker på hur du bäst förtöjer din båt. Det är viktigt att hålla båten tillräckligt långt från bryggan så att den inte ens vid värsta svall kan skadas.

Det är inte tillåtet att fiska från bryggorna i hamnen då det händer att fiskelinor går av och dessa kan sedan hamna i propellrar, med stora kostnader som följd. Om du badar i hamnen tänk på att det är svårt att se dig i vattnet och andra båtägare förväntar sig inte heller att någon simmar i hamnen. Det är heller inte tillåtet att grilla i hamnen och på bryggorna. Arbete på båten som resulterar i skräp på andra båtar eller bryggan får absolut inte förekomma.

HEMSIDAN – Den består av 2 delar

  • https://fbk-bat.se/ : Här hittar du datum för arbetsdagar, klubbträffar och annat. Denna hemsida är tillgänglig för alla. Här finns även kontaktuppgifter till alla i styrelsen.
  • https://fbk.batdata.se : Här loggar du som medlem in i medlemsregistret. För att få ett lösenord eller om du glömt det trycker du på länken ”Jag har glömt mitt lösenord, skicka nytt” efter att du angett din epostadress eller mobilnummer så skickas ett nytt till epostkonto eller mobilen, beroende på vad du angav. På denna sida bokar du dina vakter, hittar du telefonnummer till de som gärna går extravakt om du inte kan, ändrar ditt telefonnummer och epostadress när du bytt något av dem.

SOPOR

Klubben har ingen möjlighet att ta hand om privata sopor eller annat avfall. Allt avfall måste du ta med hem. Om det är batterier, oljor eller annat miljöfarligt avfall lämnar du det på en miljöstation. Endast sopor som uppstår under nattvakter får slängas i sopkärlet i förrådet på gaveln. 

FARTBEGRÄNSNING I HAMNEN

För allas trevnad och för att båtarna inte ska utsättas för mer svall än det som redan förekommer kör vi max 3 knop innanför vågbrytarna.

FÄRSKVATTEN OCH EL

Det finns kranar för färskvatten på E-bryggan och utgången till K-L-bryggorna. Det finns eluttag i lyktstolparna. Om du behöver ladda dina batterier märker du upp sladden med en skylt som du finner i vaktlokalen. Elen får max vara inkopplad i 2 dygn, vilket innebär att du inte får driva kylskåp eller annan utrustning under längre tid.

OM DU SÄLJER DIN BÅT

Om du säljer din båt kan du inte överlåta båtplatsen till nästa ägare. Klubben har nästan alltid en kö till båtplatser.

NATUREN

Klubben ligger inom ett naturreservat, vilket innebär att naturen är extra skyddsvärd. Allemansrätten gäller även här att du får plocka blommor, bär och svamp. Men var uppmärksam på att vissa växter är fridlysta och därför inte får plockas och att det finns särskilda regler i naturreservat.

AKTIVITETER

På medlemmars initiativ anordnas ibland klubbträffar, både för att dela med sig av kunskaper inom det nautiska området, såsom förtöjningar, knopskola, samt för att lära känna varandra. Hoppas du har möjlighet att vara med!

SÄTRA VARV OCH VINTERFÖRVARING

Sätra Varvs Intresseförening (SVI) är en egen organisation med eget organisationsnummer, egen styrelse och varvschef, egna avgifter, regler mm, men som drivs av vår klubb tillsammans med Sätra Båtsällskap (SBS).
Se varvets hemsida https://satravarv.se/ med information om sjösättnings- och upptagningsdagar, ordningsregler, miljöbestämmelser, årsmöte, avgifter och annat. 

Alla medlemmar i FBK och SBS är garanterade vinterplats om man betalat sin avgift till varvet före sista datum angivet på varvets faktura. Medlemmar i FBK och SBS betalar en reducerad avgift.

SVI drivs precis som FBK som en ideell förening där varvets funktionärer i huvudsak arbetar ideellt. Alla medlemmar går vakt minst en natt per säsong och hjälper till ett förmiddags- eller eftermiddagspass den dag man själv tar upp respektive sjösätter sin båt. Därutöver finns obligatoriskt varvsarbete 3-5 h per år. Båtarna tas upp med traktorvagn eller sublift ”slamkrypare”.

Via länk på hemsidan https://satravarv.se/ kommer du åt varvets medlemsregister (https://svi.batdata.se), där du som medlem i SVI loggar in med användarnamn (mejladress eller mobilnummer) för att boka sjösättning och upptagning, vakt och obligatoriskt varvsarbete. Det är viktigt att du gör bokningarna själv när bokningen är öppen, annars blir du inbokad av SVI. Det innebär merarbete för SVI personal och risk för att du får tider som inte passar dig. 

Material för vinteruppställning kan över sommaren läggas i materialgården märkt med SVI-nummer. Ingenting får efter sjösättning ligga kvar utanför materialgården om inte varvschefen angett det. Detta gäller även båtar utan särskilt tillstånd från SVI styrelse. Om du planerar arbeten på båten så att båten inte kan sjösättas före sommaren måste du söka plats på annat varv.

UPPSTÄLLNING AV MOTORBÅTAR

Motorbåtar ska stå på bockar som måste vara 60 cm höga och den främre bocken får vara max 230 cm bred. Båten ska också stöttas i sidled, säkrast med fabriksgjorda bockar, till exempel Tyresö-bockar. Se varvets hemsida https://satravarv.se/ .

UPPSTÄLLNING AV SEGELBÅTAR

Segelbåtar står bäst med stöttor av modell Seaquip. Varvet vill inte att vaggor används men om du trots allt använder sådan MÅSTE den följa varvets anvisningar. Kontakta också ditt försäkringsbolag för att få veta deras krav. Se varvets hemsida.

sattra-varv-svi-flygfotogo

PALLNINGSVIRKE

Du ska själv medföra pallningsvirke i tillräcklig omfattning. Ta hellre med för mycket virke än för lite! Se varvets hemsida.

OBS: Om inte SVI regler följs riskerar du extraavgifter.

Last Updated on 2021-08-27 by f2admin