Båtar som vinterliggare

Alla båtar som inte har tillstånd som vinterliggare ska vara borta från hamnen senast den sista oktober.

Under perioden 11-01—04-15 (november—april) kan enstaka vinterplatser upplåtas. Ansökan om detta görs skriftligen till hamnkapten och beviljas för en vinter i taget. Extra vinteravgift kan komma att debiteras.

Följande kan efter ansökan hos hamnkapten få ligga kvar i hamnen efter 11-01:

• Fastboende eller sommarstugeägare på Mälaröarna
• Fiskare fram till isläggningen
• Båtar som är för stora att tas upp vid Sätra Varv
• Övriga synnerliga skäl enligt styrelsens bedömning.

Medlem som inte följer klubbens stadgar och ordningsregler eller styrelsens anvisningar kan efter årsmötesbeslut få sitt medlemskap uppsagt och förlorar därmed sin båtplats.

Last Updated on 2022-10-14 by f2admin